Referati in okrogla miza

Uvodni nagovori na 15. Kolokviju o asfaltih in bitumnih | 2015 Bled, Slovenija:

-Slovenko Henigman, predsednik ZAS
-Mag. Klemen Grebenšek, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
-Prof. dr. Tomaž Tollazzi, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor
-Ayberk Özcan, predsednik EAPA, European Asphalt Pavement Asociation
-Janez Fajfar, župan Občine Bled
Tomislav Šafran, RAMTECH (Hrvaška):

Dokazovanje kakovosti agregata na lastnostih izvedbene asfaltne plasti.
Anja Sorensen, ARBIT (Nemčija):

Evropska standarizacija - na poti do na pogoje uporabe orientiranih specifikacij.
Mojca Turk, Aleksander Ipavec in Dušanka Bohinc, ZAG (Slovenija):

Rezultati preiskav laboratorijsko staranih bitumnov.Bernhard Hofko, TU Vienna (Avstrija):

Predstavitev projekta »Oekophalt.«Willem Vonk, Kraton Polymers (Nizozemska):

Nova dimenzija asfalterstva: Visoko modificirani asfalti.Roman Bašelj in dr. Nataša Zavrtanik, Igmat (Slovenija):

Zlepljenost asfaltnih zmesi.Juan Jose Potti, ASEFMA (Španija):

Strategija 2.0 za vzdrževanje cestne infrastrukture. Vabljeno predavanje.Hans Litzka, (Avstrija):

Potrebe vzdrževanja na državnih in občinskih cestah v Avstriji.Anders Hundahl, (Danska):

Javno-zasebno partnerstvo in funkcionalne pogodbe na državnih, občinskih in zasebnih cestah, situacija na Danskem v zadnjih 10. letih.Egbert Beuving, EAPA Brusselj (EU):

Kriteriji za zeleno javno naročanje pri gradnji cest.Jože Lun, Borut Willenpart in Janez Šuštar (Slovenija):

Primeri dobre in slabe prakse, pri javnem naročanju asfalterskih del, v Republiki SlovenijiOKROGLA MIZA:

Izzivi pri gradnji, vzdrževanju in financiranju cest.

Direktorji večjih gradbenih (asfalterskih) izvajalcev
Moderatorka: Mag. Andreja Jernejčič, direktorica Lin&Nil, d.o.o.
-Damir Topolko, direktor DRSI, Direkcije RS za infrastrukturo
-Peter Lipar, predstojnik PTI, FGG; Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani
-Franc Skok, član uprave DARS d.d.
-Igor Banič, predsednik uprave POMGRAD, d.d.
-Martin Gosenca, predsednik uprave CGP, d.d.
-Kristjan Mugerli, direktor CPG, d.d.
-Primož Petrič, ustanovitelj podjetja Mapri, d.o.o.
Franz Fegelin, Asfinag, (Avstrija):

Ponovna uporaba asfalta v Avstriji - uporaba v praksi.Thorsten Butz, Sasol Performance Chemicals (Nemčija):

Izboljšane lastnosti asfaltnih zmesi z uporabo rezkanca in voska.Zvonko Cotič, Structum in Karmen Čibej, CPG (Slovenija):

Ponovna uporaba asfalta v Sloveniji.Herbert Pirklbauer, Ammann Group (Švica):

Recikliranje asfalta – pravilno uporabljen in uporaben gradbeni proizvod.Marko Zekušić, Ramtech (Hrvaška):

Preskus kohezije in kota notranjega trenja hladno reciklirane zmesi.Brian Wood, izvršni direktor Plantmix Asphalt Industry of Kentucky (ZDA) in
Grant Gabbard, izvršni podpredsednik The Allen Co.:

Asfaltna industrija v zvezni državi Kentucky, ZDA (recikliranje in topli asfalti, garancijska doba ...). Vabljeno predavanje.

Additional information