Predavatelji
 

BASTIEN, Guillaume

po izobrazbi je diplomirani inženir. Svojo kariero je začel leta 1998 v COLAS Gabon kot inženir. Od takrat dela v skupini COLAS. Od leta 2013 je direktor za komercialni in poslovni razvoj v podjetju Colas Central Europe, zadolžen za oblikovanje in upravljanje komercialne mreže ter razvoj portfelja strank za področje projektov in industrijskih dejavnosti (proizvodnja in prodaja gradbenih izdelkov). Odgovoren je za specifične projekte, za prenos tehnologije in razvoj cestnih proizvodov.
 

BAŠELJ, Roman

je po izobrazbi inženir gradbeništva. Od 1994 do 2000 je bil zaposlen v laboratoriju CP Kranj, najprej kot praktikant in v zaključku kot vodja laboratorija. Od leta 2000 do danes je zaposlen v Igmat d.d., Začel je kot tehnolog v laboratoriju za asfalt, nadaljeval kot namestnik vodja oddelka za asfalt. Danes je vodja oddelka IGM.  V vsem tem obdobju je sodeloval pri različnih projektih za DARS, DRSI in ostalih v Sloveniji kot tudi v tujini. Je aktiven član ZAS-a, v Sekciji za hidroizolacije in SIST-u.


 

BEUVING, Egbert

Magisterij je dokončal na Tehnični univerzi v Delftu (Nizozemska) kot gradbeni inženir. Kariero je začel pri nizozemskih voziščnih svetovalcih kot tehnični vodja projektantov vozišč. Leta 1990 se je pridružil CROW, nizozemskemu centru za Informacije in tehnologijo pri centru za Infrastrukturo in promet, kot vodja projektov, kjer je koordiniral Nacionalne raziskovalne dejavnosti na področju cestne gradnje, recikliranja in asfaltnih vozišč. V letu 2001 je postal tehnični direktor pri Evropskem združenju asfalterjev (EAPA). Leta 2009 je postal direktor Evropskega združenja asfalterjev (EAPA) in od leta 2013 je generalni sekretar EAPA. Sodeloval je pri organizaciji mnogih konferenc, vključno s štirimi kongresi - Eurasphalt & Eurobitume. Je član večih Evropskih odborov za strandardizacijo (CEN) in drugih mednarodnih odborov.


 

BLAB, Roman

V letu 1990 je diplomiral in v letu 1995 doktoriral iz gradbenih znanosti na Tehnični univerzi na Dunaju. Po letu 1999 je na Univerzi Berkeley v Kaliforniji opravil post doktorski študij. Po povratku je bil na TU Dunaj 8 let vodja inštituta za gradnjo in vzdrževanje cest in 5 let direktor inštituta za transport. Od oktobra 2015 je dekan Fakultete za gradbeništvo na Tehnični univerzi Dunaj. Je avtor in soavtor 13 knjig in več kot 300 strokovnih poročil, predstavitev, strokovnih člankov in ima pridobljene 4 patente. Je član številnih avstrijskih in mednarodnih strokovnih združenj in odborov.


 

CUKROV, Vesna

Odvetnica Vesna Cukrov je ustanoviteljica svoje odvetniške družbe, ki je specializirana predvsem za področje investicij, javnih naročil, koncesij, gradbenega prava in nepremičnin, gospodarskega, korporacijskega, konkurenčnega in finančnega prava, področje civilnega prava in sodnih sporov ter skrbne preglede družb.
Je članica nadzornega sveta Holdinga slovenske elektrarne d.o.o. (HSE).
Odvetnica Vesna Cukrov je hkrati tudi sodna izvedenka za področje prava in javnih naročil, vpisana v imenik sodnih izvedencev Ministrstva za pravosodje.
Pred vstopom v odvetništvo je opravljala funkcijo predsednice Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, na katero jo je Državni zbor imenoval v letu 2008. Funkcijo je opravljala do izteka mandata. Pred tem je bila zaposlena na vodstvenih mestih tako v državni sferi kot v gospodarstvu, izkušnje pa je pridobivala tudi v pravosodju.
Sodelovala je pri pripravi več predpisov, je soavtorica komentarja zadnjega Zakona o javnem naročanju in pogosto predava iz področij za katera je specializirana njena odvetniška družba.


 

ISAILOVIĆ, Ivan

Magistriral je na Gradbeni fakulteti v Beogradu v Srbiji. Je raziskovalni sodelavec na Univerzi v Braunschweig-u na Oddelku za arhitekturo, gradbeništvo in znanost. Je avtor ali soavtor 6 raziskovalnih poročil, 7 strokovno pregledanih člankov v znanstvenih revijah in 13 člankov, objavljenih v zborniki. Njegove publikacije zajemajo postopke za boljše obravnavanje mehanskih lastnosti asfaltih materialov, zlasti dolgotrajno utrujenost in možnosti obnavljanja asfalta, zmesi asfalta z raznimi dodatki, ponovno uporabo asfalta in materialov iz žlindre. Je član Nemškega združenja za raziskovanje cest in prometa (FGSV).


 

JANJIĆ, Veljko

Diplomiral in magistriral je iz elektrotehnike. Z zagonom več IT-podjetij in z delom na več IT-projektih za vlado je pridobil znatne izkušnje na področju vodenja projektov, organizacije in informacijskih veščin. V letu 2005 je ustanovil podjetje BEXEL Consulting. Motivacija za ustanovitev podjetja je izhajala iz prekoračitev stroškov pri gradbenih projektih, zamujenih rokov in neustrezne kakovosti gradbenih projektov. Menil je, da bi to bilo mogoče premagati z razvojem celovitih procesov BIM in visoko naprednimi in specializiranimi programskimi rešitvami za njihovo izvajanje. Veljko Janjić je vodja uprave, vodja strategije podjetja, ključnih projektov ter vključen v razvoj najsodobnejših lastnih programskih rešitev za analize BIM, vključno s 4D in 5D gradbenim načrtovanjem in 6D vzdrževanjem objektov. Bil je gostujoči predavatelj na različnih konferencah in univerzah. Prav tako ima sedež v Izvršnem odboru BIM Slovenija, neprofitni organizaciji za promocijo, koordinacijo in izvajanje BIM-a pri vladnih in drugih projektih v Sloveniji. Je član Tehničnega svetovalnega odbora v prestižnem centru CIFE Univerze v Stanfordu, skupine FIDIC / EFCA BIM Task Force in odbora za standarde BuildingSMART.
 

JURGELE, Mitja

je magistriral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Zaposlen je pri podjetju DRI upravljanje investicij, kjer se ukvarja za razvojem sistemov za gospodarjenje s premoženjem, z organiziranjem in spremljavo kontrole kakovosti pri gradnji infrastrukturnih objektov ter s spremljavo stanja vozišč in načrtovanjem vozišč in obnovitvenih ukrepov. Je avtor več člankov objavljenih na mednarodnih konferencah in je soavtor knjige Asfalt2. 

LITZKA, Johan

Na dunajski univerzi za naravne vire in biosistemske vedeje je šolanje končal z doktorsko tezo s področja načrtovanja cest.
V svojih štiridesetih letih delovanja je pridobil veliko izkušenj iz področja načrtovanja in gradnje cest ter načrtovanja vozišč in vzdrževanja cest. Izdal je več kot 230 člankov in imel več kot 190 predavanj s tega področja.  Bil je svetovalec za cestne uprave in zasebna avtocestna podjetja za načrtovanje in vzdrževanja vozišč. Pridobil je številne izkušnje iz področja cestnih materialov, analiz slabšanja in drugo. Opravljal je tudi obsežne raziskovalne dejavnosti v okviru Avstrijskega cestnega raziskovalnega sklada in EU-pogodb. Od leta 2009 deluje kot zaslužni profesor na dunajski tehnični univerzi, kjer predava o gradnji in vzdrževanju cest.
 

LJUBIČ, Aleksander

Leta 1993 je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Pri podjetju Igmat d.d. je zadolžen za vodenje oddelka za asfalt, laboratorija za asfalt in za certificiranje kontrole proizvodnje asfaltov. Deluje v tehnični skupini za pripravo in prevode slovenskih standardov (SIST). Je član tehničnega odbora svetovne cestne organizacije PIARC, član inženirske zbornice in presojevalec za Certificiranje kontrole proizvodnje (asfalti, bitumni in bitumenske emulzije). Je soavtor knjige Asfalt, Asfalt2 in Asfalt 3.


   

KOHL, Armin

je študiral gradbeništvo na Univerzi za uporabne znanosti Karlsruhe. Leta 1981 je začel svoje delo v Deutsche Asphalt GmbH, München. 20 let je delal na področjih asfalta, bitumenskih sistemov za zaščito vode za mostove in cementno-betonskih industrijskih tal. Bil je odgovoren za projekte od posvetovanja do izvajanja. Od leta 2002 je zaposlen pri J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co. KG, podjetju, specializiranem za proizvodnjo celuloznih vlaken. Deluje kot vodja projekta v poslovni enoti Gradnja ceste in je odgovoren za inovativnost aplikacije hrupa, ki zmanjšuje SMA in za SMA vezivo. Pri svojem delu sodeluje z EAPA, z DAV in FGSV.
 

KOKOT, Darko

Dodiplomski in magistrski študij končal na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Od leta 2000 je kot raziskovalec zaposlen na Zavodu za gradbeništvo (ZAG), kjer največ časa posveča lastnostim voznih površin: torni sposobnosti, grobi hrapavosti, (ne)ravnosti, nosilnosti, vplivom prometa na okolje ter gospodarjenju s cestami. Pri svojem delu je sodeloval v številnih mednarodnih projektih, sofinanciranih s sredstvi iz več Okvirnih programov, Obzorja 2020, CEDR in COST. Hkrati deluje tudi v tehničnih odborih svetovnega združenja za ceste PIARC in standardizacijskega telesa CEN.  


 

RAVNIKAR TURK, Mojca

Dodiplomski in magistrski študij je končala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Od leta 1994 je pooblaščeni inženir in član IZS. Zaposlena  je na Zavodu za gradbeništvo (ZAG) kot vodja 'Laboratorija za asfalte in bitumenske proizvode'. Poleg vodenja in raziskovalnega dela so njena glavna področja dela še izvajanje monitoringa in analiza obnašanja zahtevnih geotehničnih objektov ter kontrola kakovosti asfalterskih in zemeljskih del.
Na mednarodnem področju je sodelovala v številnih projektih, sofinanciranih s sredstvi CEDR (STARs, BRoWSER, ASCAM ter CONSISTEND),  COST ter Okvirnih programov (koordinator projekta SPENS).
V obdobju 2016-2020 je predsednica 'Slovenskega geotehniškega društva' (SloGeD).


 

SÖRENSEN, Anja

Študij je končala z doktorsko disertacijo naslovljeno Določanje viskoznosti asfalta pod natezno napetostjo glede na zaviralne teste leta 2000 na Inštitutu za prometno inženirstvo TU Braunschweig. Njena kariera se je začela pri Emsland rafineriji kot vodja tehnične podpore in vodja laboratorija za bitumen in asfalt.
Od leta 2002 je zaposlena s Arbit e.V. kjer je leta 2007 postal generalna direktorica. Od junija 2015 pa je zaposlena tudi kot direktorica Eurobitume Nemčija.
Od leta 1996 sodeluje v različnih delovnih skupinah nemških cestnih raziskav bitumenske industrije in od leta 2002 je članica CEN TC 336 in WG1. Od leta 2014 je članica upravnega odbora pri Nemškem združenju za raziskovanje cest in prometa (FGSV).
 

SPIEGL, Markus

je vodja Black Products Europe pri OMV, mednarodni družbi za nafto in plin. Markus Spiegl je v industriji bitumna in asfalta že več kot 15 let in ima izkušnje na različnih področjih te industrije. Leta 2007 je začel svojo kariero v OMV-u kot poslovno-razvojni direktor za bitumen, od leta 2014 pa je vodja Oddelka za črne izdelke družbe OMV. Je član upravnega odbora Eurobituma in član uprave GESTRATA. Poleg tega je predsednik avstrijske skupine za standardizacijo bitumna in zastopa Avstrijo na ravni CEN. Pred svojo kariero v OMV je doktoriral iz gradbeništva na Univerzi za tehnologijo na Dunaju.


 

ŠMUC, Sonja

Od letos je generalna direktorica GZS, največje gospodarske organizacije v Sloveniji. Pred tem je bila 12 let na čelu Združenja Manager Slovenije. S svojim delom aktivno podpira razvoj managementa in voditeljstva v Sloveniji in širše. Posveča se številnim vidikom konkurenčnosti gospodarstva, predvsem trgu dela, davčnemu sistemu ter poslovni etiki. Je specialistka za ženski management. Deluje v številnih domačih in mednarodnih telesih, kot so npr. Samit100 poslovnih voditeljev JV Evrope, akreditacijska komisija DUTB, Svet za enakost spolov RS. Je sonagrajenka GZS OE Ljubljana za inovacijo Podjetniki v podjetju in avtorica preko 700 gospodarskih člankov. Magistrirala je na EF v Ljubljani, dodatno pa se je usposabljala na univerzah v Avstriji in ZDA.


 

TUŠAR, Marjan

V Laboratoriju za asfalte in bitumenske hidro izolacijske materiale je sodeloval pri načrtovanju in sistemskem planiranju zahtevnih razvojno-raziskovalnih projektov. Sodeloval je pri standardiziranih laboratorijskih preiskavah asfaltov, bitumnov in bitumenskih proizvodov ter izvajal zunanjo kontrolo teh materialov ter njihove vgradnje v okviru programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Sodeloval je pri izdelavi zahtevnih strokovnih nalog in strokovnih mnenj, vrednotil je izvršene poskuse in meritve, izvajal meritve in izdaja strokovna mnenja na terenu (hidroizolacije in asfalti). Odgovoren je bil za vzpostavitev ter vzdrževanje sistem kakovosti v laboratoriju po SIST EN ISO 17025.  Je član WP 1 (preiskave in potrjevanje skladnosti asfaltnih zmesi) in član tehničnega komiteja TC 227 evropske standardizacije (CEN).


 

VERSTEEG, Harald

Diplomiral je na Univerzi v Utrecht-u s področja geologije. Zaposlen je bil kot specialist na področju gradbenih materialov. Njegove glavne izkušnje z javnimi naročili segajo v čas, ki je bil odgovoren za projekt poglabljanje morskega dna na Severnem morju in vzdrževanje obale. Od leta 2010 do leta 2015 je bil programski manager Rijkswaterstaat trajnostnega program. Ena izmed tem njegovega dela je oddaja javnega naročila za spodbujanje dobaviteljev za razvoj bolj trajnostnih proizvodov in storitev. Pomembno vlogo je imel pri uvajanju lestve uspešnosti CO2 kot del strategije trajnostnega naročanja Rijkswaterstaat.
 

WENINGER - VYCUDIL, Alfred

Dr. Alfred Weninger – Vycudil je tehnični direktor Deighton Europe/PMS-Consult v Avstriji in je odgovoren za izvajanje rešitev pri upravljanju premoženja. Je tehnični svetovalec na področju upravljanja premoženja. Študiral je gradbeni inženiring na Tehnični univerzi na Dunaju. Je profesor gradnje in vzdrževanja cest na Univerzi za uporabne znanosti na Dunaju. Prav tako je avstrijski delegat v Tehničnem odboru »Upravljanje premoženja« pri PIARC (Svetovno združenje cest).


 

WISTUBA P., Michael

Doktoriral je na Tehnološki univerzi na Dunaju. Je vodja tehničnega centra v Braunschweig-u na Oddelku za arhitekturo, gradbeništvo in znanost. Je avtor in so-avtor 54 raziskovalnih nalog, 43 strokovnih člankov v znanstvenih revijah in 104 člankov, ki so predstavljenih na kongresih. Njegove publikacije pokrivajo temeljne mehanizme, ki nadzorujejo vedenje in obstojnost asfaltnih zmesi, tehnična testiranja za obravnavanje sestave asfaltnih zmesi glede na različne dodatke in ponovno uporabo obnovljenega asfalta. Prav tako deluje na področju načrtovanja avtocest in letališč in na razvoju konceptov upravljanja cest, z namenom doseganja trajnosti.
 

ŽIBERNA, Simon

Po diplomi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani leta 1999 se je zaposlil na Zavodu za  gradbeništvo (ZAG), kjer se je prvič srečal s kontrolo kakovosti izvajanja zemeljskih del in nevezanih nosilnih plasti in sodeloval pri gradnji številnih odsekov AC. S kontrolo kakovosti pri gradnji AC, ki je bila v tem obdobju v velikem razmahu in ostalih prometnic se ukvarja že več kot 15 let. Podrobneje se je z voziščnimi konstrukcijami kot projektant načrtov dimenzioniranja voziščnih konstrukcij cest različnih razredov srečal leta 2007 in na tem področju tudi kot projektant deluje še danes.
V tem obdobju je kot avtor ali soavtor sodeloval na več Kongresih o cestah in prometu, Dnevih občinskih cest in dogodkih ZAS. Je tudi član več strokovnih inštitucij in društev (IZS, ZAS, SloGed, SloCold).


Additional information