Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu

A+ A A-

Proizvodnja

Proizvodnja asfaltnih zmesi v letu 2018 

 

Po podatkih, ki jih je od svojih članov pridobilo Združenje asfalterjev Slovenije, smo v letu 2018 v Sloveniji proizvedli 2,03 mio ton vročih asfaltnih zmesi, kar je dobrih 13 % več kot v letu 2017. Točnega podatka o skupni količini vgrajenih asfaltnih zmesi ni, vendar je številka še nekoliko višja, saj se je tudi lani nekaj vroče asfaltne zmesi dobavljalo iz asfaltnih obratov iz sosednjih držav. Dvig proizvodnje je bil, glede na povečano vlaganje DARS in DRSI v obnovo državnih cest in gospodarsko situacijo v državi, pričakovan. S tem je proizvodnja tudi dosegla želeni cilj dva mio ton skupne letne proizvodnje, ki zagotavlja ustrezno vzdrževanje in obnovo cestne infrastrukture v državi.

Za proizvodnjo asfaltnih zmesi je bilo v letu 2018 v Sloveniji porabljenih približno 1.550.000 ton karbonatnih, 350.000 ton silikatnih kamnitih frakcij in okoli 96.000 ton bitumenskih veziv. Od tega 79.400 ton cestogradbenih bitumnov in 16.600 ton s polimeri modificiranih bitumnov. Delež modificiranih bitumnov je, glede na porabo vseh bitumnov v letu 2018, znašal okoli 17,3 %.

Največji delež v celokupni proizvodnji predstavlja asfaltna zmes AC surf (937.855 ton), sledijo AC base (796.878 t), AC bin (180.965 t), SMA (102.409 t) in PA (10.945 t). Ponovno se je v enem od obratov začela proizvodnja litega asfalta, nekateri proizvajalci pa uvajajo tudi proizvodnjo toplih (pod 150oC) oz. hladnih (pod 50oC) asfaltnih zmesi.

Tudi v Evropi je v letu 2017 proizvodnja asfalta narastla in sicer za 3,1 % v EU-28 na 233,9 mio ton in za 5 % na 296,7 mio ton v vseh evropskih državah vključno z Norveško Švico in Turčijo. To je bilo že tretje leto po vrsti, ko je bila zabeležena rast proizvodnje asfalta v Evropi. V letu 2017 je Turčija postala prva po proizvodnji (46 mio t + 16 % glede na l. 2016), sledijo Nemčija (42 + 2 %), Francija (33,7 + 0,3 %), Italija (23,7), Velika Britanija (22,7) in Poljska (19). Če pogledamo še naše sosede; Avstrija (7,4), Madžarska (2,6) in Hrvaška (2,2) mio ton proizvedenega asfalta v letu 2017.

 

 

 

Login or Register