Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu

A+ A A-

Proizvodnja

Proizvodnja asfaltnih zmesi v letu 2019

 

V Sloveniji je v preteklem letu (2019) proizvodnja asfalta potekala v 18 asfaltnih obratih, proizvedenih pa je bilo 1,91 mio ton vročih asfaltnih zmesi. To je dobrih 6 % manj kot v letu 2018. Največji proizvajalec lani je dosegel proizvodnjo skoraj 300.000 ton, pet proizvajalcev je proizvedlo med 150 in 200.000 ton, dva med 100 in 150.000 in ostalih osem pod 100.000 ton. Količina lani vgrajenih asfaltnih zmesi, je malo višja od proizvedene, saj se manjši delež asfaltnih zmesi zadnja leta dobavlja iz bližnjih asfaltnih obratov iz sosednjih držav. Količina, blizu dva mio ton skupne letne proizvodnje oz. vgradnje je tista, ki zagotavlja ustrezno nadgradnjo in vzdrževanje cestne infrastrukture v državi.

Za proizvodnjo asfaltnih zmesi je bilo v letu 2019 v Sloveniji porabljenih približno 1.495.000 ton karbonatnih, 285.000 ton silikatnih kamnitih frakcij in okoli 88.000 ton bitumenskih veziv. Od tega 69.500 ton cestogradbenih bitumnov in 18.500 ton s polimeri modificiranih bitumnov. Delež modificiranih bitumnov je, glede na porabo vseh bitumnov v letu 2019, znašal okoli 21 % in se občutno povečal v primerjavi s prejšnjim letom.

Največji delež v celokupni proizvodnji predstavlja asfaltna zmes AC surf (852.000 ton), sledijo AC base (750.000 t), AC bin (182.000 t), SMA (112.000 t) in PA (13.000 t). Manjši delež asfaltnih zmesi je bil proizveden pri temperaturi pod 150° C. To so t.i. topli asfalti, teh je bilo okoli 1.400 ton, dobrih 900 ton pa je bilo proizvedenih po hladnem postopku pri temperaturi od 50° C.


Slika 1: Proizvodnja asfaltnih zmesi v Sloveniji 1999-2019

 

Za evropske države razpolagamo s podatki za leto 2018, ki jih je pridobilo in objavilo združenje EAPA. Proizvodnja asfalta je v primerjavi z l. 2017 narastla za skoraj 3 % in je v EU-28 znašala 240,5 mio ton. V vseh evropskih državah skupaj, vključno z Norveško, Švico in Turčijo, je bilo proizvedenih 298 mio ton, kar je primerljivo z letom 2017. To je bilo že četrto leto po vrsti, ko je bila zabeležena rast proizvodnje asfalta v Evropi. Med vsemi državami je bilo največ asfalta proizvedenega v Turčiji 41,7 in v Nemčiji 41 mio ton sledijo Francija s 35 Italija 26, Velika Britanija 22,6 in Poljska z 19 mio ton letne proizvodnje. Naše sosednje države so lani proizvedle; Avstrija 7,5 , Madžarska 4,7 in Hrvaška 2,5 mio ton asfalta.

Kar nekaj več kot v Evropi pa se asfalta proizvede v ZDA, tam je v letu 2018 proizvodnja dosegla 353 mio ton.

 


Slika 2: Proizvodnja asfaltnih zmesi v EU 199-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Login or Register