Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu

A+ A A-

Program dela za 2020/2021

1. Splošne naloge

 • Koordiniranje asfalterske dejavnosti v Sloveniji

 • Sodelovanje s članstvom: fizičnimi osebami in podjetji

 • Sodelovanje s sorodnimi organizacijami: EAPA, Gestrata (A), DRC, IZS, društva za ceste, FSV (A), GZS, DAV (D), HAD (CRO) in Putar (SRB)

 • Zagotavljanje sredstev za delovanje združenja

 • Vodenje vseh organov združenja

 • Organizacija sestankov UO, NO TO, OZVO, SI, SHI, OPD in organizacijskih odborov

 • Poudarjena komunikacija preko spletne strani ZAS

 • Sodelovanje z naročniki, upravljalci in lokalno skupnostjo

 

 2. Organiziranje strokovnih srečanj in izobraževanj

 • Izobraževanja in usposabljanja (september 2020, marec/april 2021)

• 18. Kolokvij o asfaltih, bitumnih in voziščih (november 2021)

• Mednarodni dan vzdrževanja cest (april 2020, april 2021)

• Strokovna srečanja 2020

  

3. Temeljne in razvojne aktivnosti (izboljšanje obstoječih in uvajanje novih tehnologij)

 • Voziščne konstrukcije kot najpomembnejši element ceste

 • Vzpodbujanje tehnologij trajnostnega razvoja

  -     Tople asfaltne zmesi

  -     Recikliranje

  -     Asfalti za znižanje hrupa

  -    Asfalti z visokimi moduli

  -     Armirane asfaltne voziščne konstrukcije

  -    Napredni postopki preiskav zmesi in plasti

  • Digitalizacija v proizvodnji in pri vgrajevanju asfaltnih zmesi - ASFALT 4.0

  

4. Priprava gradiv, publikacij in zbornikov

 • Organizacijska in strokovna telesa ZAS

• Spletna stran

• Izobraževanja in usposabljanja

• Bilten »Od skupščine do skupščine«

• Strokovni posveti

  

5. Priprava strokovnih gradiv 2020-2021

    Prednosti asfalta, sodelovanje pri nadgrajevanju gradiv

     Priporočila za posamezne akterje v asfalterstvu (naročniki, uvozniki, proizvajalci,…)

     Zagotavljanje in kontrola kakovosti

     Strokovne naloge in tehnična regulativa (TSPI za hidrozolacije)

 

 

6. Strokovna srečanja 2020/2021

 

 •  Med septembrom in novembrom 2020 ali marec 2021

    ZAS – 24. Izobraževanje in suposabljanje asfalterskega kadra, Slovenija

 •  3. - 4. september 2020

   4. Srbski kongres o cestah, Beograd, Srbija

   8. - 11. september 2020

   Bauma CTT Rusia 2020, Moskva, Rusija

   7. - 9. oktober 2020

     German Road and Transportation Congress, Dortmunt, Nemčija

   18. -29. januar 2021

    Gestrata Bauseminar

   7. - 10. februar 2021

    NAPA 2021 Annual Meeting, Orlando, Florida

   marec 2021

    ZAS - Izobraževanje in usposabljanje asfalterskega kadra, Slovenija

   1. april 2021

     EAPA, ASEFMA, ZAS,... - Mednarodni dan vzdrževanja cest

  april 2021

    HAD Opatija, Hrvaška

   23. - 26. april 2021

    Intertraffic Amsterdam 2021, Amsterdam, Nizozemska

   15. - 17. junij 2021

    7th EAPA & Eurobitume Congress 2020, Madrid, Španija

   16. - 18. avgust 2021

    19th AAPA International Flexible Pavements Conference and Exhibition 2021, Brisbane, Avstralija

 • november 2021

    ZAS - 18. Kolokvij o asfaltih, bitumnih in voziščih, Slovenija

 

Login or Register