Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu

A+ A A-

Program dela za 2019/2020

1. Splošne naloge

 • Koordiniranje asfalterske dejavnosti v Sloveniji

 • Sodelovanje s članstvom: fizičnimi osebami in podjetji

 • Sodelovanje s sorodnimi organizacijami: EAPA, Gestrata (A), DRC, IZS, društva za ceste, FSV (A), GZS, DAV (D), HAD (CRO) in Putar (SRB)

 • Zagotavljanje sredstev za delovanje združenja

 • Vodenje vseh organov združenja

 • Organizacija sestankov UO, NO TO, OZVO, SI, SHI, OPD in organizacijskih odborov

 • Poudarjena komunikacija preko spletne strani ZAS

 • Sodelovanje z naročniki, upravljalci in lokalno skupnostjo

 

 

2. Organiziranje strokovnih srečanj in izobraževanj

 • 17. Kolokvij o asfaltih, bitumnih in voziščih  (27. – 29. november 2019)

• Izobraževanja in usposabljanja (marec in april 2020)

• Mednarodni dan vzdrževanja cest (april 2020)

• Strokovna srečanja (maj 2020)

  

3. Temeljne in razvojne aktivnosti (izboljšanje obstoječih in uvajanje novih tehnologij)

 • Voziščne konstrukcije kot najpomembnejši element ceste

 • Vzpodbujanje tehnologij trajnostnega razvoja

  -     Tople asfaltne zmesi

  -     Recikliranje

  -     Asfalti za znižanje hrupa

  -    Asfalti visokih nosilnosti

  -     Armirane asfaltne voziščne konstrukcije

  • Digitalizacija v proizvodnji in pri vgrajevanju asfaltnih zmesi

  

4. Priprava gradiv, publikacij in zbornikov

 • Organizacijska in strokovna telesa ZAS

• Spletna stran

• Izobraževanja in usposabljanja

• Bilten »Od skupščine do skupščine«

• Strokovni posveti

  

5. Priprava strokovnih gradiv 2019-2020

    Prednosti asfalta, sodelovanje pri nadgrajevanju gradiv

    Priročnik (opomnik) za izvajanje asfalterskih del

     Prevod in priprava standardov

     Priporočila za posamezne akterje v asfalterstvu (naročniki, uvozniki, proizvajalci,…)

     Zagotavljanje in kontrola kakovosti

     Strokovne naloge in tehnična regulativa

 

 

6. Strokovna srečanja 2019/2020

 

• 29. maj 2019

 ZAS – Strokovni posvet in 24. skupščina ZAS, Brezovica, Slovenija

 • 6. junij 2019

   EAPA Symposium, Pariz, Francija

   12. - 14. junij 2019

   7th International conference bituminous mixtures and pavements, Thessaloniki, Grčija

   13. – 14. junij  2019

     2. Regionalni stručni seminar Niskogradnja i saobraćaj 2019, Beograd, Srbija

   18. - 21. avgust 2019

    18th AAPA International Flexible Pavements Conference & Exhibition 2019, Sydney, Australija

   06. oktober 2019

    26th World road congress, Abu Dhabi, Združeni Arabski Amirati

   26. – 27. november 2019

    Conference Asphalt Pavements 2019, Česke Budejovice, Češka republika

   27. - 29. november 2019:

     ZAS - 17. Kolokvij o asfaltih, Bitumnih in voziščih, Bled, Slovenija

   02. - 05. februar 2020

     NAPA Annual Meeting, Maui, Hawaii, ZDA

  12. februar – 14. februar 2020

    DAV – Deutche Asphalttage, Berchtesgaden, Nemčija

   Marec 2020

     ZAS - Izobraževanje in usposabljanje asfalterskega kadra, Slovenija

   2. april 2020

    EAPA, Asefma, ZAS,… – Mednarodni dan vzdrževanja cest 2020

   12. maj – 14. maj 2020

    7th EAPA & Eurobitume Congress 2020, Madrid, Španija

 

Login or Register