Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
  • 1
  • 2
  • 3

Zaključki posveta o kakovosti bitumna

Okrogla miza na temo kakovosti bitumnov

V zadnjem obdobju  gradbena dejavnost beleži zmerno letno rast, kar se kaže tudi v proizvodnji asfalta. Ta je v letu 2018 po 10 letih ponovno presegla magično mejo 2 mio ton. To nas uvršča v vrh med evropskimi  državami, vendar pa je povečana proizvodnja pokazala tudi nekatere pomanjkljivosti, ki so se pojavile v kriznih letih in so oslabile dejavnost. Gre predvsem za slabo obvladovanje kakovosti vhodnih bitumnov in vgrajevanja asfaltnih zmesi. 


Udeleženci okrogle mize

Tej problematiki je bila posvečena okrogla miza, ki sta jo z uvodnima strokovnima prispevkoma začela Zvonimir Britovšek (DRI) in Markus Spiegl (OMV).


       
Zvonimir Britovšek                                                                             dr. Markus Spiegl

Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki (pro)izvajalcev, naročnikov, laboratorijev in inženiringov Roman Bašelj (IGMAT), Mojca Ravnikar Turk (ZAG), Markus Spiegl (OMV), Zvonimir Britovšek (DRI), Matic Poznič (DARS) in Tadej Lamut (CGP) kot moderator.

G. Bašelj je predstavil rezultate preiskav bitumnov, ki so jih v preteklem letu naredili na vzorcih različnih tujih dobaviteljev, ki oskrbujejo slovenske proizvajalce asfaltnih zmesi. Te  so pokazale veliko nihanje kvalitete v območju meja, posamezni vzorci pa niti ne dosegajo zahtevanih parametrov, kljub temu, da Izjave o lastnostih zagotavljajo ustreznost.

Stanje je še slabše, če se preiskave naredijo na bitumnih, ki so jih pred tem v laboratorijskim postopku starali. Te ugotovitve je predstavila mag. Ravnikar Turk.

Izvajalci ki jih je na okrogli mizi zastopal g. Lamut so vezani na dobavitelje iz tujine, ki oskrbujejo slovenski trg in zaupajo deklariranim izjavam. Poleg tega so zaradi velikega povpraševanja ob vrhuncih sezone zadovoljni, da sploh dobijo želene količine bitumna za nemoteno proizvodnjo. 

G. Spiegl kot predstavnik proizvajalca bitumnov je zagotovil, da na njihovih proizvodnjah obratih obvladujejo kvaliteto in bitumne enake kvalitete poleg Slovenije dobavljajo še v več evropskih držav.

G. Britovšek je opozoril, da na kvaliteto asfalta vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so previsoka temperatura pri proizvodnji asfalta, prevelike transportne razdalje, slaba organizacija na gradbišču in podobno. 

Predstavnik naročnika g. Poznič je zagotovil, da se zavedajo problematike, vendar so kot proračunski porabniki vezani na zakon o javnih naročilih, ki pri oddaji del kot edino merilo še vedno upošteva najnižjo ceno. V preteklem letu je ponovno začela z delom Komisija za asfalte pri DARS, ki v svojem delu naslavlja tudi to problematiko.

Sestavil: Marjan Marolt

 

nazaj na vrh

Login or Register