Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
  • 1
  • 2
  • 3

23. USPOSABLJANJE tehničnega asfalterskega kadra | marec 2019

LJUBLJANA - sreda, 13. marec 2019 ali
CELJE - četrtek, 14. marec 2019.

Usposabljanje je namenjeno
: naročnikom, izvajalcem, nadzornikom, projektantom, akademski sferi, inženirjem, tehnikom in laboratorijskemu osebju.

         Organizator

             Pokrovitelj


Združenje asfalterjev Slovenije pod pokroviteljstvom Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo organizira 23. regijsko, ENODNEVNO usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra..
Usposabljanje bo organizirano na dveh lokacijah in bo potekalo od 8.00 do 15.00 h:

• LJUBLJANA - sreda, 13. marec 2019:
Kongresna dvorana v Tehnološkem parku 19, Ljubljana-Brdo


• CELJE - četrtek, 14. marec 2019:
Poslovna stavba VOC Celje, Lava 42, 3000 Celje

Opomba:
V Ljubljani in Celju se bo izvedel enak program usposabljanja.


Po koncu usposabljanja bo tradicionalno opravljen preskus znanja udeležencev. Izdana potrdila o uspešno opravljenih izobraževanjih ZAS in objava udeležencev na spletni strani ZAS vedno bolj pridobivajo na pomenu.

Kotizacijo ki, zajema udeležbo, strokovna gradiva (zbornik predavanj in bilten ZAS), kosilo, preskus znanja in objava udeležencev, ki so uspešno rešili test na spletni strani ZAS v višini:

=120,00 EUR +DDV  = 146,40 EUR / udeleženca - za člane ZAS (cena velja za fizične in pravne osebe, ki so najmanj eno leto člani ZAS) oz.
=200,00 EUR +DDV  = 244,00 EUR / udeleženca - za nečlane ZAS

pred pričetkom usposabljanja nakažite na
ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije, Kotnikova ulica 32, 1000 Ljubljana,
TRR št.: 0201 0001 1165 539,
namen: Usposabljanje 2019.


Lepo pozdravljeni!

           

            

 

Marjan Marolt
Koordinator izobraževanja

mag. Slovenko Henigman
Predsednik ZAS

         

 

 

PROGRAM 23. usposabljanja
tehničnega asfalterskega kadra

URA

VSEBINA

PREDAVATELJ

08.15 – 08.45 

Registracija udeležencev

 

08.45 – 09.00

Pozdrav udeležencem in uvodni nagovori

 

Predstavitev poteka izobraževanja

 

 

 

Marjan Marolt,

vodja sekcije za

izobraževanje pri ZAS

09.00 – 9.30

Projektiranje voziščne konstrukcije

Dimenzioniranje asfaltnih plasti, (podlaga, prometna obremenitev, klimatski vplivi, odvodnja)

»Open graded« asfalti in uporaba z gumo modificiranega bitumna

Zvonko Cotič

09.30 – 10.00 

Poudarki pri izbiri in kakovosti bitumnov

Je Izjava o lastnostih res zagotovilo za ustrezno kvaliteto bitumna?

mag. Mojca Ravnikar Turk

10.00 – 10.30 

Tehnična dokumentacija za izvedbo del

Predstavitev sistema regulative za izdelavo smernic, Tehnološki elaborati

Zvonimir Britovšek

10.30 – 11.00 

ODMOR

 

11.00 – 11.30 

Hidroizolacija in asfalt na premostitvenih objektih
Sistemi hidroizolacij in preiskave, nove tehnologije HI in asfaltna zaščita

Roman Bašelj

11.30 – 12.00 

Pogoste napake pri asfaltiranju

Zgoščenost, debelina, zlepljenost, ravnost - vzroki za napake in odbitki zaradi neustrezne kakovosti

dr. Primož Pavšič

12.00 – 12.30

Priporočila za izvajanje asfalterskih del – opomnik

Priporočila kot opomnik pred izvedbo projektov

mag. Slovenko Henigman

12.30 13.30

KOSILO

 

13.30 – 13.50 

Nove tehnologije asfaltnih plasti

Bitumenski beton za zelo tanke plasti (BBTM)

dr. Dejan Hribar

13.50 – 14.20 

Digitalizacija procesov v asfalterstvu

Oprema za kontinuirano vgrajevanje asfaltnih zmesi za spremljanje temperature

Novi sistemi za vodenje asfalterske mehanizacije in spremljavo vgradnje asfalta

Simon Operčkal

Marko Balkovec

14.20 – 15.00

Pisni preiskus znanja

 

Dodatne informacije:
Tel.: 01/430-10-72
Tel.: 041-632-882

nazaj na vrh

Login or Register