Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
  • 1
  • 2
  • 3

Podelitev naziva AMBASADOR ASFALTA in ostalih priznanj

Bled, 30. november 2017 - 16. kolokvij, slavnostna večerja. 

Upravni odbor ZAS se je odločil, da uspešnim posameznikom, ki so se izkazali s svojim delom in širijo poslanstvo asfalterske industrije ter stanovske organizacije ZAS, Združenja asfalterjev Slovenija podeli naziv:

AMBASADOR ASFALTA


Prvi Ambasador asfalta, ki mu namenjamo to priznanje je:

PRIMOŽ PETRIČ

 

PRIMOŽ PETRIČ je asfalter v pravem pomenu besede. Kot strojnik gradbene mehanizacije in kasneje kot gradbeni tehnik se je s to panogo srečal v velikem mednarodnem podjetju, kjer je opravljal predvsem operativna dela na terenu. Navedena dela in njegova podjetniška žilica sta ga priganjala, da se je leta 2006 podal na svojo pot. Ustanovil je podjetje MAPRI, ki si je kot svoj primarni cilj postavilo postati uveljavljeno in kakovostno asfaltersko podjetje.
Po 11. letih delovanja lahko ugotovimo, da so njegove sanje postale resničnost. Podjetje MAPRI se je uveljavilo kot odlično asfaltersko podjetje, ki realizira projekte od ideje do končne izvedbe.
Kreator teh idej je Primož Petrič, ki je že zdavnaj presegel svojo podjetniško vlogo in se s številnimi predlogi, ki jih daje v ožjem in širšem družbenem okolju, uveljavil kot ugleden strokovnjak in manager.
Na osnovi njegovih predlogov je  Združenje asfalterjev Slovenije boljše in bolj učinkovito. Letos smo kot npr. na njegov predlog izdali Brošuro o dimenzioniranju  mirujočih cestnih površin. Že vrsto let je aktiven pri delu Upravnega odbora Združenja asfalterjev Slovenije in pri predlogih, ki jih posreduje naročnikom.

Za zelo bogat prispevek k promociji in razvoju asfalterske panoge v Sloveniji mu podeljujemo naziv
AMBASADOR ASFALTA.

Z leve: Roman Bašelj, Primož Petrič, Dean Donko in Markus Spiegl. 
ROMAN BAŠELJ

Roman Bašelj je gradbeni inženir, ki je svojo kariero začel v gostinstvu. Kljub temu, da se je kot natakar dobro znašel ga je pot vodila naprej. Začel je v laboratoriju GGD, kjer se je spoznal z notranjo kontrolo kakovosti. Na povabilo Gradbenega inštituta Igmat je svoje delo nadaljeval pri njih. Sočasno je ob delu diplomiral in postal vodja oddelka za področje bitumnov.
Roman je prizadeven član ZAS, Združenja asfalterjev Slovenije, kjer se izkazuje z delom v strokovnih odborih in pri organizacijskih aktivnostih. Aktiven je pri pripravi tehničnih specifikacij, strokovnih referatov in pri predavanjih na izobraževanjih. V zadnjih letih je sodeloval številnimi prispevki na kolokviju in pri izobraževanjih.
Za njegov prispevek k razvoju asfalterstva v Sloveniji mu ZAS podeljuje POSEBNO PRIZNANJE.MARKUS SPIEGL

Markus Spiegl je doktoriral na tehnični univerzi Dunaj in se v vrhunskem delovnem timu seznanil s skrivnostmi bitumna in asfalta. V podjetju, kjer je zaposlen, je v nenehnem stiku z asfaltersko panogo v Evropi, pa tudi Sloveniji. Aktiven je kot svetovalec, na mednarodnem področju pa se vključuje tudi pri obravnavi strateških vprašanj prihodnjega razvoja panoge.
Skupaj z ZAS je kreator Delavnice o Dimenzioniranju voziščnih konstrukcij, ki smo jo izvedli v letih 2008, 2012 in 2016. S tem so postavljeni temelji za uspešen dogodek, ki  bo ponovno organiziran v letu 2018 na Češkem.
Markus je reden gost na dogodkih ZAS, kjer je v zadnjih letih predstavil več kakovostnih strokovnih referatov.
Za njegov doprinos k razvoju asfalterske dejavnosti v Sloveniji mu ZAS podeljuje POSEBNO PRIZNANJE.DEAN DONKO

Univerzitetni diplomirani inženir Dean Donko se že ves čas kariere ukvarja z asfalterstvom. Začel je v gradbenem podjetju, nadaljeval v asfalterstvu in je že vrsto let direktor TAP, Tovarne asfalta Pomurje, ki je skupaj z ostalimi asfaltnimi obrati v sistemu, največji proizvajalec asfalta v Sloveniji.
Dean je od leta 2011 član Upravnega odbora ZAS in že 15 let član Tehničnega odbora. Aktiven je pri pripravi posameznih dogodkov, izobraževanj in usposabljanj, kjer se je večkrat izkazal s pripravo strokovnih prispevkov. 
Dean Donko vzpodbuja k strokovnemu delovanju tako v svojem podjetju kot pri delovanju ZAS, zato mu Združenje asfalterjev Slovenije podeljuje POSEBNO PRIZNANJE.Z leve: Kristjan Mugerli, direktor Kolektor CPG, d.o.o., Damir Topolko, direktor Direkcije RS za infrastrukturo, Roman Bašelj, IGMAT, Primož Petrič, direktor Mapri Proasfalt  d.o.o., Dean Donko, direktor TAP, Tovarne asfalta Pomurje, Markus Spiegl, OMV Avstrija in Slovenko Henigman, predsednik ZAS.


Oglejte si še ostale fotografije s podelitve priznanj in 16. Kolokvija >>

nazaj na vrh

Login or Register