Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
 • 1
 • 2
 • 3

Dan asfalterjev 2016

Dan asfalterjev 2016

Akademija Jezeršek, Zgornji Brnik, 30. november 2016

 

 

V Združenju asfalterjev Slovenije ZAS vsako drugo leto, med kolokviji o asfaltih in bitumnih, organiziramo Dan asfalterjev. Letošnji, že šesti po vrsti, je potekal 30. novembra 2016 v prijetnem okolju Akademije Jezeršek na Zgornjem Brniku.

Osrednji dogodek je bil sestanek predstavnikov Odbora Podjetij in družb, obenem pa so se ta dan sestali tudi ostali odbori in sekcije, ki delujejo v okviru ZAS.

V popoldanskem delu so bila predstavljena tri strokovna predavanja, srečanje pa smo zaključili s skupno večerjo in pogovorom v prijetnem vzdušju. Zbralo se nas je preko 50 članov ZAS in drugih povabljenih gostov.

 

Program srečanja je prikazan v spodnji razpredelnici

 

Dogodek

Sekcija ali odbor

Vodenje ali predstavitve

Število udeležencev

Sestanek

Sekcija za izobraževanje

Marjan Marolt

11

Sestanek

Sekcija za hidroizolacije

mag. Mojca Turk Ravnikar

9

Sestanek

Tehnični odbor in

Odbor za zdravje, varstvo in okolje

Janez Prosen in

Mitja Čotar

24

Strokovni posvet

Bitumen in mednarodni projekt FunBitS

Asfalti s pred bitumnizirami mrežami za ojačitev

Mednarodna delavnica - Dimenzioniranje voziščnih

konstrukcij, Graz, 7. november 2016

Dr. Marjan Tušar, ZAG

Christian Vodrazka, S&P

Simon Žiberna (GI ZRMK) in

Matic Poznič (DARS)

45

Srečanje

Odbor podjetij in družb

mag. Slovenko Henigman

40

 

Poročilo o posameznem dogodku

 

Sekcija za izobraževanje

Sestanek sekcije, ki tokrat je potekal brez vodje sekcije (mag. Cezarjeva je bila zaradi bolezni odsotna), je vodil Marjan Marolt in je bil namenjen pripravi izobraževanja tehničnega asfalterskega kadra v letu 2017. Izpostavljene so bile nekatere aktualne teme, ki bi jih bilo primerno obravnavati na izobraževanju.

 To so predvsem:            

 

-     ustrezna priprava projektne in razpisne dokumentacije

-     kvaliteta izvedenih del (kontrola kvalitete, obnovitev in prenos znanja)

-     racionalizacija izvedbe projektov z uporabo novih tehnologij (reciklaže, topli asfalti…)

-     prenos znanja med generacijami

-     izrazoslovje v asfalterstvu (uporaba slovenščine in označevanje asfaltnih zmesi)

-     vgrajevanje asfaltnih zmesi (osnove, ravnost, stiki,…)

-     vzroki za nastanek napak pri delu in poškodb pri uporabi prometnic

-    celovit pregled asfalterske tehnologije (asf. zmesi za močno obremenjene ceste, proti asf. zmesem za manj obremenjene ceste razlike v projektiranju asfaltnih zmesi in uporabi vhodnih materialov)

-     logistika pri izvajanju asfalterskih del

-     kako vzdrževati kondicijo asfalterskega kadra na vseh nivojih ob teh cenah in stanju stroke?

 

 

Predlagano je bilo, da izobraževanje poteka v dveh delih, teoretični del in praktični del, kot ogled laboratorija ter da je organizirano, kot običajno, po regijah. Na sestanku je bilo prisotno 11 članov sekcije in drugih vabljenih.

        

                                                                                               Sestanek sekcije za izobraževanje

 

 

Sekcija za hidroizolacije

Na sestanku sekcije za hidroizolacije so člani sekcije in ostali prisotni (skupaj 9) obravnavali posodobitev in uveljavitev tehničnih specifikacij ter smernic za izvajanje hidroizolacijskih del.

         

                                                                                                Sestanek sekcije za hidroizolacije

 

Skupna seja Tehničnega odbora in Odbora za zdravje, varstvo in okolje

 

Na skupni seji sestanku TO in OZVO je bilo prisotnih 24 predstavnikov odborov. Obravnavali so spremembe na področju tehnične regulative, ki jih prinaša uveljavitev novih produktnih standardov. Prikazan je bil terminski načrt uveljavitve standardov, najprej bo treba pripraviti prevode standardov nato pa še nacionalne standarde oz. dodatke.

V nadaljevanju je bila obravnavana vsebina Tehnoloških elaboratov in pa vzpodbude za ponovno uporabo asfalta ter ostalih tehnologij (topli asfalti, drenažni asfalti, asfalti za težke prometne obremenitve in asfalti za mirujoči promet, za katere se pripravljajo ZAS-ova priporočila).

Vodja TO Janez Prosen je prisotne informiral tudi z aktualnimi temami, s katerimi se ukvarjajo v tehničnem odboru evropskega združenja EAPA.

Na sestanku je bilo zastavljenih vrsto vprašanj glede delovanja strokovne Komisije za asfalt pri DARS. Zastoj dela v zadnjih mesecih je nerazumljiv in nedopusten, zato je potrebno opraviti razgovor z odgovornimi na DARS-u in ponovno pričeti z delom.

 

V delu seje namenjene OZVO je vodja odbora predstavil Aktualno dogajanje na področju zdravja varstva in okolja v EAPA. To so: ogljični odtis pri proizvodnji oz. vgradnji asfalta; odpor kotaljenja, kjer se v sodelovanju z avtomobilsko industrijo testira različne asfaltne plasti; zeleno javno naročanje; silikatni prah ter kampanjo Asphalt advatages (prednosti asfalta), s katero EAPA in Eurobitume izvajata promocija asfalta na vseh nivojih.

        

                                                                                                       Skupna seja TO in OZVO

Strokovna predavanja

Predstavljena so bila tri strokovna predavanja kot sledi:

 

Dr. Marijan Tušar je v referatu  z naslovom Bitumenske specifikacije, ki so funkcionalno povezane s trajnostjo predstavil mednarodni projekt FunBitS. Z analizo razpoložljivih podatkov in novih preiskav so sodelujoči v projektu iskali korelacije med lastnostmi asfaltnih zmesi in značilnostmi bitumnov. S pregledom več kot 1000 študij je bilo ugotovljeno in potrjeno mnogo korelacij. Določene so bile najprimernejše preskusne metode bitumnov povezane z vsako od preiskovanih lastnosti

§  Kompleksni modul za togost,

§  MSCR test za trajno preoblikovanje,

§  BBR test za pojav razpok pri nizkih temperaturah,

§  Amplitude Sweep Test za utrujanje

 

       

 

 

Christian Vodrazka iz avstrijskega podjetja S&P je predstavil prednosti ojačitvene armaturne mreže v voziščni konstrukciji iz karbonskih oz. steklenih vlaken. Razvili so material in tehnologijo, ki omogoča preplastitev v debelini samo 2,5 cm nad z bitumnom pred bitumninizirano karbonsko mrežo. Zato je ta tehnologija še posebej dobrodošla na površinah, kjer je onemogočena nadgradnja. Zelo dobre izkušnje imajo tudi na močno obremenjenih površinah kot so letališča, pristanišča in močno obremenjene ceste.

               

 

 

Simon Žiberna (GI ZRMK) in Matic Poznič (DARS) sta predstavila Mednarodno delavnico o dimenzioniranju voziščnih konstrukcij, ki se je odvijala 7. in 8.11.2016 v bližini Gradca v Avstriji. Združenje asfalterjev Slovenije je bilo skupaj s češkim združenjem organizator delavnice, na kateri je sodelovalo 8 držav. Iz Slovenije se je delavnice udeležilo 8 predstavnikov, predstavljena sta bila dva prispevka, dela pa je potekalo v posameznih skupinah. Zaključki delavnice, ki sta jih referenta predstavila pa so bili:

       tradicionalna delavnica vsake 4 leta

       skupne strokovne naloge – izvedba dimenzioniranja na enakih podatkih

       način dimenzioniranja pri bolj naprednih državah:

Ø  numerično modeliranje

Ø  paketi za dimenzioniranje

       varnostni faktorji za napoved prometnih obremenitev – uporaba WIM

       razviti in uporabljati modele izračuna LCCA

       novi modeli propadanja asfaltnih plasti na podlagi dinamičnih lastnosti

       izvajanje asfalterskih del v optimalnih pogojih

         

 

Sestanek OPD

Sestanka OPD se je udeležilo 35 predstavnikov odbora podjetji in družb in drugih članov ZAS. Sestanek je vodil predsednik združenja mag. Slovenko Henigman. Sestanek je potekal  po naslednjem dnevnem redu:

 1. Pregled pobud sestankov preteklih let
 2. Pregled aktivnosti ZAS v letu 2016
 3. Izobraževanje 2016 in cilji za 2017
 4. Informacija o doseženi proizvodnji v letu 2016
 5. Kakovost asfalterskih del v letu 2016
 6. Mednarodne aktivnosti in sodelovanje z EAPA
 7. Pobude in predlogi za delo v prihodnje
 8. Razno

 Potek posameznih točk je razviden iz priložene predstavitve, pobude in predlogi članov OPD pa iz zapisnika sestanka.

 

 

                          

 

 

 

 

nazaj na vrh

Login or Register