Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
  • 1
  • 2
  • 3

ZAS skupaj z EAPA v Evropskem parlamentu

Srečanja v Evropskem parlamentu (Breakfast Debate)

v Bruslju, dne 17. november 2016

A. Breakfast Debate

 

Gostitelj: g. Wim van der Camp, član Evropskega parlamenta in član komiteja TRAN.

Udeleženci:

-       Ismail Ertug, član Evropskega parlamenta in član komiteja TRAN.

-       Predstavniki EAPA, Eurobitume in UEPG

 

V uvodu je bila predstavljena EAPA, EB je predstavil tudi nekatera izhodišča kot sledi:

Transport je temelj za uspešnost evropske ekonomije. Transport blaga se bo do leta 2050 povečal za 80%, prevoz oseb za 50%. Rast potrebuje trgovino in trgovina potrebuje transport. Vlaganja v prometno infrastrukturo so pomembna pri zniževanju emisij CO2 za 60% do leta 2050.

Predstavitev EAPA se je osredotočila na aktivnosti, ki jih lahko ponudi industrija kot so:

 

Tehnologije:

-      za recikliranje na vseh nivojih, tja do 95%,

-      za znižanje CO2 tako na prometu kot proizvodnji,

-          za uporabo „high tech“ opreme in IT tehnologije za vgrajevanje.

Potrebujemo dober (boljši) sistem za oddajo del (contracting):

-          za implementacijo inovacij, ki so na voljo,

-          za gradnjo asfaltnih cest na trajnostni način,

-          da pokažemo kaj znamo.

 

V razpravi so bila izmenjana stališča. Predstavnika EP sta izrazila zadovoljstvo nad novimi informacijami. Poskrbela bosta da bodo o vsem seznanjeni člani odbora za transport in člani EP. Potrebujemo več podobnih srečanj in izmenjav.

Foto1: Sestanek članov Evropskega parlamenta s predstavniki združenj EAPA, Eurobitume in UEPG

 

Foto2: Wim van der Camp in Ismail Ertug, člana Evropskega parlamenta

 

nazaj na vrh

Login or Register