Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
  • 1
  • 2
  • 3

10. Izobraževanje in usposabljanje operativnega asfalterskega kadra | Marec 2016

v sredo, 16. marca 2016 | Dom Janeza Filipiča, Kranjska cesta 1, Naklo ali
v četrtek, 17. marca 2016 | Hotel Kunst, Ulica mladinskih delovnih brigad 1, Leskovec pri Krškem.

Po prostem padu asfalterske proizvodnje po letu 2008 smo v zadnjih dveh letih zabeležili prve znake izboljšanja. To še ne pomeni, da se je v branžo vrnila stabilnost, je pa stanje nekoliko boljše.
Seveda pa prihodnost trenutno ni zelo predvidljiva. Predvsem bencinski cent, ki bi pomenil rešitev za naše ceste, še ni uveljavljen. Prav tako javno naročanje na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki je v fazi implementacije. To so teme, kjer skuša ZAS, kjer je le možno, dati svoj prispevek.

         Organizator

             Pokrovitelj

Zaradi določenih težav z izvajanjem asfalterskih del pred letom 2013 smo v dogovoru z DRSI (prej DRSC) okrepili aktivnosti na izobraževanju in usposabljanju. DRSI je prevzela tudi pokroviteljstvo nad našimi dogodki, ZAS-u pa je bilo predlagano, da še nadgradi svoj sistem izobraževanja, tako da bodo udeleženci pospešeno dopolnili svoja znanja, podjetja pa bodo njihovo usposobljenost lahko ustrezno uporabila pri tekočem delu. Dokazila o udeležbi na tovrstnih usposabljanjih naj bi v prihodnje za podjetja pomenila tudi določeno prednost (ali bi bila celo pogoj za določeno število delavcev) pri pridobitvi del.

Nabor udeležencev izobraževanj in usposabljanj za leti 2014 in 2015, ki so opravili tudi preverjanje znanja, je objavljen na naših spletnih straneh, v novih smernicah, ki bodo sestavni del ZJN-3, pa se bomo zavzeli, da imajo podjetja z določenim številom sodelujočih pri usposabljanjih ZAS tudi določeno prednost.

Letošnje izobraževanje bo kot že uveljavljeno (dve letni cikel) namenjeno operativnemu asfalterskemu kadru: delovodjem, strojnikom, vodjem skupin, tehnikom, laboratorijskemu osebju in tudi inženirjem, ki se pretežno ukvarjajo z asfaltersko dejavnostjo.

Za zagotovitev manjših skupin, katerim se bodo predavatelji lahko bolj poglobljeno posvetili, bo izobraževanje organizirano v delovnih skupinah.

Izobraževanje bo tradicionalno organizirano na dveh lokacijah in bo potekalo od 8.30 do 16.00

- v sredo, 16. marca 2016:
1. del izobraževanja (zbirno mesto): Dom Janeza Filipiča, Kranjska cesta 1, Naklo
2. del izobraževanja: deponija Bistrica pri Tržiču - GGD, d.d.

- v četrtek 17. marca 2016:
1. del izobraževanja (zbirno mesto):  Hotel Kunst, Ulica mladinskih delovnih brigad 1, Leskovec pri Krškem
2. del izobraževanja: Asfaltni obrat Drnovo - CGP, d.d.

Računamo, da bi v enem terminu pokrili udeležence iz vzhodne Slovenije, v drugem pa preostale. Udeleženci iz Ljubljane in okolice bodo razporejeni do zapolnitev prostih mest. Vašo željo, na kateri lokaciji bi se želeli udeležiti izobraževanja označite na prijavnici.

Izobraževanje je bilo vsebinsko koncipirano v Sekciji za izobraževanje ZAS in bo razdeljeno na teoretični in praktični del.

Teoretične prispevke in šolanja na poligonu bodo predstavili uveljavljeni strokovnjaki, inženirji s področja asfalterstva, ki imajo dolgoletne izkušnje pri proizvodnji in vgrajevanju asfalta ter vzporednih asfalterskih aktivnostih. Izobraževanje bo vodila mag. Jožica Cezar, vodja sekcije za izobraževanje pri ZAS.

Kotizacija za posameznega udeleženca izobraževanja znaša:
-    100,00 EUR + DDV za udeležence podjetij članov ZAS oziroma
-    180,00 EUR + DDV za udeležence podjetij, ki niso člani ZAS.

V ceno izobraževanja so zajeti: vsi stroški udeležbe na teoretičnemu in praktičnemu delu, strokovna gradiva (zbornik predavanj, bilten ZAS, praktično darilo …), topla malica in preskus znanja s testom, ki bo na koncu izobraževanja. Tako kot uveljavljeno bodo potrdila udeležencev, ki bodo opravili preskus znanja, objavljena na spletni strani ZAS. Naša ambicija je, da uspešno opravljen preskus znanja na ZAS-ovih izobraževanjih pridobi ustrezno veljavo tudi pri javnem naročanju v postopku oddaje del po principu ekonomsko najugodnejše ponudbe (namesto oddaje del za najnižjo ceno). Ocenjujejo, da bodo nova pravila javnega naročanja, ki so v fazi implementacije, tovrstno prakso vzpodbujala.

Zaradi zagotovitve ustrezne organizacije izobraževanja vas prosimo, da nam do najpozneje do četrtka, 10. marca 2016 posredujete prijavnico za udeležence iz vašega podjetja na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali izpolnite elektronsko prijavnico na www.zdruzenje-zas.si, kjer dobite tudi vse ostale informacije.

Kotizacijo za prijavljene udeležence je potrebno nakazati do petka, 11. 3. 2016 na ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije, Kotnikova ulica 32, 1000 Ljubljana, TRR številka: 02010-0011165539, namen: Izobraževanje 2016.

Lepo pozdravljeni!

           

            

Podpis_Slovenko_Henigman.tif

          Mag. Jožica Cezar
Vodja Sekcije za izobraževanje

 

 

 

    Slovenko Henigman
            Predsednik

 

 

 

PROGRAM 10. IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
OPERATIVNEGA ASFALTERSKEGA KADRA
sreda, 16. 3. 2016 in četrtek, 17. 3. 2016

URA VSEBINA UVODNI NAGOVOR
8.30 – 8.45 Zbirno mesto:
16.3.2016:
Dom Janeza Filipiča, Kranjska cesta 1, Naklo

17.3.2016:
Hotel Kunst, Ulica MDB 1, Leskovec pri Krškem

Registracija udeležencev in

predstavitev poteka izobraževanja

 

8.45 – 9.00

Uvodni nagovori
 

TEORETIČNI DEL
16.3.2016: Dom Janeza Filipiča, Kranjska cesta 1, Naklo
17.3.2016: Hotel Kunst, Ulica MDB 1, Leskovec pri Krškem

PREDAVATELJ
9.00 – 9.30 Voziščne konstrukcije - projektiranje, izvedba, vzdrževanje
(tehnična regulativa, dimenzioniranje ojačitev, načrtovanje sanacijskih ukrepov, vzdrževanje)
 
mag. Jožica Cezar
9.30 – 10.00 Proizvodnja in vgrajevanje asfaltnih zmesi
(klasična proizvodnja, planiranje, organizacija del, priprava gradbišča, transport uporaba rezkanca, najpogostejše napake pri vgrajevanju in zgoščevanju…)
 
Tadej Lamut
10.00 – 10.30  ODMOR PREDAVATELJ
10.30 – 11.00 

Tehnologije popravil poškodovanih vozišč
(vrste poškodb, napake pri delu, tehnologije popravil, tankoplastne in površinske prevleke…)

Luka Cuderman
Janez Šuštar


11.00 – 11.30 

Ponovna uporaba asfalta (na licu mesta in na obratu) in kontrola kvalitete
(primerjave reciklaž, osnovne laboratorijske preiskave na bazi in gradbišču)

Damjan Zore

Zvonimir Britovšek
11.30 – 12.00  Zdravje delavcev in varstvo okolja
(varstvo pri delu pod prometom, polovične zapore …)
12.00 – 13.00 KOSILO
  DELO NA POLIGONU: 
16.3.2016: GGD, deponija Bistrica pri Tržiču, Naklo
17.3.2016: Asfaltni obrat Drnovo, CGP

 
13.00 – 16.00

PRAKTIČNI PRIKAZ VGRAJEVANJA S FINIŠERJEM NA POLIGONU:                                                        

Skupina 1

Poudarki:
Poudarki:
Delovni postopki pri vgrajevanju asfaltnih zmesi, navoz zmesi na finišer in razdelitev pred vgrajevalno gred.
Nastavitev parametrov na finišerju, obravnava napak zaradi pomanjkljivih in neustreznih nastavitev, nivelirne naprave za višinsko vodenje finišerja.
Zgoščevanje asfaltnih zmesi.
Detajli; obdelave stikov, obdelave jaškov pri sanacij cest - posebnosti pri izvedbi (krpanje, izvedba površinskih prevlek, izvedba tankoplastnih prevlek, ojačitve, reciklaže).
Priprava planuma podlage pri vgrajevanju (kritična mesta - komunalni vodi, jaški…).
 

Janez Šuštar


in

Marko Balkovec
s sodelavci

  DIREKTORJI PROIZVODNJE
Skupina 2
ASFALTNI OBRAT: Predstavitev obrata in proizvodnje

Poudarki: skladiščenje in priprava, uporaba pravilnih vrst bitumenskih veziv, tehnologija dodajanja, spremljanje s strani laboratorija,… ter posebnosti proizvodnje in naročanja asfaltnih zmesi

LABORATORIJ:
predstavitev laboratorija in preiskav tekoče kontrole

Samo Pernišek (CGP)
Milan Pirc (GGD)

 
Tadej Kolar (CGP)
Luka Cuderman (GGD)


 

Skupina 3
Preskus znanja in izpolnitev ankete 

nazaj na vrh

Login or Register