Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
  • 1
  • 2
  • 3

Asfalt na železnicah

Prevod dokumenta: Asphalt in railway tracks.
EAPA – Position Paper / Dokumentirano stališče.


V Sloveniji smo po letu 2010 pričeli z modernizacijo železniškega sistema, ki zajema različne ukrepe od novogradenj, širitev enotirnih prog na dvotirne in predvsem nadgradnje ter modernizacije. Navedeno omogoča gradbeni industriji uporabo naprednih in modernih tehnoloških postopkov in materialov. Seveda, če so prizadevanja industrije podprta tudi s strani naročnikov.

Asfaltne zmesi proizvedene po vročem ali toplem postopku z uporabo cestogradbenih ali s polimeri modificiranih bitumnov z ali brez uporabe rezkanca, so v kombinaciji z izjemno preciznimi laserskimi vgrajevanji, takšni inovativni gradbeni proizvodi in tehnološki postopki. Zato se asfalti v železniški infrastrukturi po svetu vedno več uporabljajo in so postali uveljavljena oblika uporabe.
ZAS je na osnovi dokumenta EAPA, Evropskega asfalterskega združenja, pripravil prevod dokumenta, ki predstavlja pregled možnosti uporabe asfaltov v zgornjem ustroju železnic, s prikazom stanja po posameznih državah.

Na tej osnovi v Združenju asfalterjev Slovenije predlagamo, da tudi v Sloveniji pristopimo k uporabi asfaltnih zmesi v železniški infrastrukturi. Kot prvo predlagamo izvedbo ustreznih poskusnih polj in nato na osnovi pridobljenih izkušenj tudi širšo uporabo. V ta namen bomo z dokumentom seznanili strokovno in širšo javnost. Asfalte na železnicah bomo tudi vključili v naše programe izobraževanj in usposabljanj.

Celoten dokument (pdf) >>

nazaj na vrh

Login or Register