Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
 • 1
 • 2
 • 3

Poročilo o obisku delegacije ZAS v ZDA (NAPA, Asphalt Institute in PAIKY)

11 članska delegacija razširjenega Upravnega odbora ZAS, Združenja asfalterjev Slovenije je v času med 8. in 16. majem 2015 obiskala vodilne predstavnike osrednjih Severno ameriških asfalterskih organizacij NAPA, Asphalt Institute in PAIKY, Združenja asfalterjev zvezne države Kentucky, v ZDA.

NAPA in AI sta zvezni ameriški ustanovi asfalterjev, ki organizacijsko in vsebinsko pokrivata pretežni obseg proizvodnje asfalta in bitumna v ZDA. Navedeno potrjuje vsakoletno srečanje World of asphalt, ki je marca letos v Maryland privabilo več kot 7.500 udeležencev.

Doživeli smo izjemen sprejem, gostitelji so nam poleg številnih strokovnih predstavitev omogočili tudi oglede kamnolomov, asfaltnih obratov in gradbišč.

Z naše strani smo predstavili ZAS in prikazali stanje na področju asfalterstva v Sloveniji. Ogled prezentacije, ki jo je predstavil predsednik ZAS (pdf) >> 

Obisk je okrepil naša poznanstva in odprl številne možnosti prihodnjega sodelovanja. S posameznih ustanov so bili navzoči naslednji strokovnjaki:

NAPA, National Asphalt Pavement Association

Sprejem in strokovne predstavitve:

 • - Michael Cote, Predsednik NAPA (Chairman of the Board) in Izvršni podpredsednik gradbenega koncerna LANE, The lane Construction Corporation
 • - Mike Acott, Glavni direktor (President)
 • - Dr. Audrey Copeland, Pomočnica glavnega direktorja za inženiring (Vice President)
 • - Kent Hansen, direktor inženiringa (Director of Engineering)

AI, Asphalt Institute

Sprejem in strokovne predstavitve:

 • - Linda Allin – Direktorica financ ( Director of Finance & Administration)
 • - Mike Anderson – Direktor razvoja in laboratorijskih storitev (Director of Research and Laboratory Services)
 • - Dr. Mark Buncher – Direktor inženiringa (Director of Engineering)
 • - Phil Blankenship – Višji razvojni inženir (Senior Research Engineer)

PAIKY, Plantmix Asphalt Industry of Kentucky

Sprejem in strokovne predstavitve:

 • - Brian K. Wood, Izvršni direktor (Executive Director)
 • - Nick Rodgers. Direktor trženja (Marketing Director)
 • - Grant Gabbard, Izvršni podpredsednik gradbenega podjetja The ALLEN Co. INC 

 NAPA

Osnovni podatki o proizvodnji asfaltov v ZDA:

 • -          Proizvodnja 350 mio ton.
 • -          V letu 2013 so pri proizvodnji asfaltov uporabili 73,5 mio ton rezkanca (RAP) in 1,7 mio ton strešne lepenke (shingles ali RAS), kar je industriji omogočilo prihranke v višini 2 mrd USD.
 • -          NAPA pokriva okoli dve tretjine proizvajalcev asfaltnih zmesi.
 • -          Večji del proizvajalcev proizvede med 100.000 in 500.000 ton asfaltnih zmesi.
 • -          V ZDA je 249 asfalterskih podjetij in 1.281 asfaltnih obratov.
 • -          V državi je 38 nacionalnih asfalterskih združenj, ki jih povezuje NAPA.

NAPA s svojo 25 člansko ekipo pretežno inženirjev zelo veliko dela na tehničnih vprašanjih, kar uspevajo z delom v številnih strokovnih odborih, pri sodelovanju z zvezno in lokalno administracijo, na strokovnih srečanjih, delajo na razširitvi uporabe socialnih medijev, interneta in drugo. Propagirajo voziščno konstrukcijo z dolgo življenjsko dobo (Perpetum Pavements).

Če je bilo v preteklosti znanje pri naročniku, je v zadnjem desetletju v glavnem prešlo k izvajalcu, ki prevezama tudi vso odgovornost za uspešno izvedbo posla. Zaradi tega veliko delajo na šolanjih, izobraževanjih in ustvarjajo pozitivno podobo asfalterske dejavnosti in asfalterskega poklica v javnosti. Ponovna uporaba asfalta v vedno večjem obsegu (do okoli 40 %) je cilj industrije, pri čemer je že sedaj v celotni proizvodnji delež asfalta z uporabljenim rezkancem okoli 30 %.

Izjemne rezultate so dosegli pri uporabi toplih asfaltov, pri katerih dosegajo že tretjinski delež proizvodnje.  V glavne uporabljajo penjenje z vodo (Foam asphalt), kar jim omogoča namestitev dodatne naprave (vrednost okoli 50.000 USD) na asfaltnem obratu. Tovrstni topli asfalti v manjši meri znižujejo porabo energije in omogočajo bistveno širši razpon transportov in vgrajevanja. Za še večje učinke toplih asfaltov, ki imajo zelo pozitiven vpliv na okolje in na varnost delovnega mesta za delavce, uporabljajo kemijske dodatke.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Dobrodošlica 

 

 

 

Direktor NAPA, Mike Acott

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Mike Acott in Kent Hansen pri ogledu slovenske predstavitve

 

 

 

Dr. Audrey Copeland

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Kent Hansen

 

 

 

Slovenko Henigman, predsednik ZAS je predstavil ZAS in asfalterstvo v Sloveniji

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Zahvala gostitelju

 

 

 

Andrej Lavrenčič, Andrej Poglajen, Dejan Poglajen

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Roman Bašelj, Zvonko Cotič, Mitja Čotar

 

 

 

Skupna fotografija, NAPA in ZAS

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asphalt institute

Asfaltni inštitut je je mednarodno gospodarsko združenje proizvajalcev bitumna, ustanovljeno leta 1919. Združujejo več kot 90 % domačih proizvajalcev bitumnov in beležijo rast pristopov mednarodnih proizvajalcev. Zagotavljajo 5 strateških področij podpore svojih članov:

 • -          Povezovanje članstva
 • -          Promocija bitumna
 • -          Tehnični zgledi in vodenje
 • -          Izobraževanje
 • -          Varstvo okolja.

V njihovi centrali in laboratorijih, Lexington, Kentucky, zaposlujejo 25 visoko usposobljenih strokovnjakov, ki pokrivajo vsa zgoraj navedena področja. Imajo eno od najbogatejših knjižnic s tega področja.

Na osnovi velikega raziskovalnega projekta SHRP so določili 5 zveznih ameriških regij, ki predstavljajo zaokrožene celote za projektiranje asfaltnih zmesi in uporabo različnih tipov bitumnov. V vsaki od teh regij in tudi v Kanadi imajo zaposlenega po enega od vrhunskih svetovalnih inženirjev, ki podpira njihove člane in zvezne ustanove.

Njihova tradicija, pristop, šolanja in usposabljanja v laboratorijih ter publikacije, revije in knjige, so že pred leti ponesli glas o njihovem delu v svet, zato imajo tudi mednarodne člane, njihovi strokovnjaki so zaželeni kot govorci na  strokovnih konferencah in srečanjih.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Pozdrav s strani Phila Blankenshipa

 

 

 

Mike Anderson

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Brian K. Wood, Izvršni direktor PAIKY

 

 

 

Dr. Mark Buncher

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Priprave in predstavitev

 

 

 

Laboratorij Asfalthega inštituta

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala Asfaltnemu inštitutu 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Delegacija ZAS  pred Asfaltnim inštitutom

 

 

 

 

 PAIKY

Združenje asfalterjev zvezne države Kentucky združuje 32 proizvajalcev in 36 asociativnih članov, ki jih predstavljajo laboratoriji, inženiringi in dobavitelji. V državi imajo 120 asfaltnih obratov, organizirajo letna srečanja, izmenjave, povezujejo industrijo in jo zastopajo v zveznih ustanovah in pri komunikaciji z zveznimi državnimi oblastmi in administracijo.

V glavnem so vsi njihovi obrati kontinuirani s kapacitetami okoli 500 ton proizvodnje na uro. V urbanih regijah, kjer je na voljo dovolj rezkanca, ga uporabljajo v obsegu med 25 in 30 %.

Mednarodnih izmenjav nimajo veliko, si jih pa želijo. Navdušil jih je obisk Japonske v letu 2014. Radi bi prišli tudi v Slovenijo. Predvsem jih zanima naša natančnost pri delu, kako lahko podjetja v Sloveniji dajejo 5 letne garancije na izvedbo del (pri njih garancij ni!)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorja PAINKY in ZAS

 STROKOVNI  OGLEDI

-          Kamnolom

Ogledali smo si edinstveni kamnolom podjetja THE ALLEN CO. INC, kjer z rudniškim načinom pod zemljo pridobivajo apnenec. Kamnolom je bil odprt v 50. letih prejšnjega stoletja. Letna kapaciteta pridobivanja apnenca je med 1,5 do 2 mio ton, postopek predvideva pridobivanje kamnine in transport preko tekočega traku do površine. Do sedaj so prišli do tretje etaže pod zemljo (cca 70 m), med izkopanimi etažami je podobna debelina etaž, ki jih ne odkopljejo. Rudnik je dostopen z velikim demperji, stropovi so sidrani v rastru 1,6 m, s sidri dolžine okoli 3 m.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vhod v kamnolom

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

70 m pod zemljo v kamnolomu

 

 

 

Transport apnenca s tekočim trakom

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Asfaltni obrati

Ogledali smo si dva kontinuirana asfaltna obrata in enega saržnega. Bistvene lastnosti teh obratov so naslednje:

 • -          kontinuirana proizvodnja velikih kapacitet do 700 t/uro
 • -          delo brez sit na obratu, material gre preko preddozatorjev v vroči boben in mešalec
 • -          sredi vročega bobna je ustvarjen dovod za rezkanec, ki se ogreva v že predhodno segretem kamenem agregatu
 • -          količine materialov so velike, obseg različnih vrst zmesi, bitumnov in dodatkov je majhen
 • -          asfaltni obrati imajo  v svoji sestavi praviloma tudi laboratorije
 • -          večji del asfaltnih obratov ima postrojenje za proizvodnjo toplih asfaltov, vendar te proizvodnje žal nismo uspeli videti.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfaltni obrat Virginia Paving Company 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfaltni obrat The Allen Inc.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Vgrajevanje asfaltov

Ogledali smo si dve gradbišči, sanacijo  lokalne ceste v spalnem naselju in dela na avtocesti. Na lokalni cesti so obstoječe asfalte nadomestili z novimi. Kljub neustrezni nosilnosti tamponske plasti so vgradili nosilno asfaltno plast, pri čemer bodo nenosilne površine ponovno odstranili, izboljšali nosilnost in jo nadomestili.

Na avtocesti je tekel projekt zamenjave obrabne plasti na odseku dolžine 14 milj. Ogledali smo si vgrajevanje asfaltne zmesi na odstavnem pasu. Delo je potekalo pod prometom, na 6 pasovni avtocesti, sta bila na eni strani zaprta dva pasova, na dveh je tekel promet.

Bistvene lastnosti vgrajevanja so bile naslednje:

 • -          izjemno hitro vgrajevanje (več kot 20 m na minuto)
 • -          izjemno velika učinkovitost vgrajevanja, manj pozornosti na kakovost
 • -          vgrajevanje brez zgoščanja finišerja
 • -          valjanje samo z enim, vendar zelo težkim valjarjem
 • -          bistvena lastnost, ki se spremlja je zgoščenost plasti (votlavost)
 • -          delavci, izjemoma tudi ženska. 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Gostitelji na čelu s predsednikom NAPA Michaelom Cotejem(prvi z desne)

 

 

 

ZAS in Virginia Paving Company

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vgrajevanje asfalta

 

 

 

 

  

ZAKLJUČEK

Obisk delegacije slovenskih asfalterjev je bil brez dvoma izjemno uspešen. Dal nam je nekatere dodatne poglede in utrdil nekatera naša prepričanja. Najpomembnejše bi lahko strnili v naslednje:

 • - V ZDA je proizvodnja brez uporabe povečanega obsega rezkanca v asfaltni zmesi nepredstavljiva. Vsekakor imamo v Sloveniji na tem področju veliko možnosti in dolžnost za napredek.
 • - Topli asfalti so dejstvo, ki omogoča številne, čeprav včasih težko merljive pozitivne vplive. Gre za prihranke energije, povečano možnost časovnega razpona za transport in vgrajevanje, boljše delovna pogoje za delavce in pozitiven vpliv na okolje. ZDA je na tem področju močno prehitela Evropo.
 • - Debeline projektiranih asfaltnih plasti: glede na ekstremne debeline v preteklosti (15 ali več inčev kar je več kot 36 cm) so se v ZDA odločili, da lahko debeline tudi nekoliko znižajo, kar je pripeljalo do manjših količin proizvodnje. V Sloveniji pa smo soočeni z obratno situacijo, saj smo imeli vedno mejne debeline in je potrebno, da smo pri načrtovanju pazljivi, saj je škoda pri načrtovani pod dimenzionirani voziščni konstrukciji nepopravljiva.
 • - Uporaba dinamičnih preiskav bitumnov in asfaltov, ki se je uveljavila v ZDA in tudi pri nas, je pravi odgovor na povečanje prometnih obremenitev in klimatske spremembe.
 • - Glede pristopa pri proizvodnji in vgrajevanju ter pri doseženi kakovosti smo v Evropi v prednosti kar nam v ZDA priznavajo in kar se odraža tudi v kakovosti na tistih cestah, kjer nam je dovoljeno izvajati ustrezne ukrepe.
 • - Potrebnost izvedbe pravočasnih ukrepov je težava tako v Evropi kot tudi v ZDA. Pristop nenehnega pojasnjevanja in argumentiranega pritiska je pravilen in ga moramo tako kot to uspešno delajo v ZDA in tudi številnih drugih evropskih državah, ubrati tudi pri nas. Samo tako se lahko nadejamo ustreznih in pravočasnih ukrepov

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključna večerja

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Andrej Lavrenčič in Borut Willenpart

 

 

 

Primož Petrič in Andrej Poglajen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadej Lamut, Dean Donko in Primož Petrič

 

 

 

Zahvala predsednika ZAS Slovenka Henigmana Asfaltnemu inštitutu; Lindi Allin in Philu Blankenshipu, prvi z desne Tadej Lamut

 

nazaj na vrh

Login or Register