Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
 • 1
 • 2
 • 3

Poročilo o 10. izobraževanju in usposabljanju tehničnega asfalterskega kadraZAS, Združenje asfalterjev Slovenije je v času med 11. in 12. marcem 2015 pripravilo tradicionalno 19. izobraževanje asfalterjev. Ker se izmenično izobražuje enkrat tehnični kader, drugič operativni, je letos potekalo 10. izobraževanje in usposabljanje tehničnega kadra, ki je zajemalo predvsem vodstveni kader, inženirje in tehnike. Osnovni cilj letošnjega izobraževanje je bil namenjen:

 

 • -       Pripravi tehničnega dela razpisnih pogojev - popisov na osnovi pregleda dobre in slabe prakse
 • -       Obravnavi Splošnih tem kot so: voziščne konstrukcije, zlepljenost in ravnost asfaltnih plasti ter ponovna uporaba asfalta
 • -       Praktičnim prikazom vgrajevanja asfalta s strani demonstratorjev na poligonu.

 

Poleg predstavnikov izvajalcev, inženirjev, projektantov in laboratorijev so bili na izobraževanje posebej povabljeni predstavniki naročnikov, državnih ustanov in občin. Veseli nas, da so se vsi navedeni izobraževanja udeležili v velikem številu. Tudi tokrat je naša prizadevanja podprla država s častnim pokroviteljstvom s strani MzIP - DRSI, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je prevzela pokroviteljstvo nad dogodkom.

Izobraževanja se je v dveh dneh skupaj udeležilo 155 slušateljev iz 39. podjetij in 16. občin. Izobraževanje in usposabljanje je bilo razdeljeno na uvodni, teoretični in praktični del:

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvorana v Senožečah

 

 

 

Dvorana Cineplexx v Murski Soboti

                                                                    

Uvodni del

Za uvodne nagovore so poskrbeli: predsednik ZAS Slovenko Henigman, vodja sektorja za vzdrževanje in varstvo cest pri DRSI ga. Ljiljana Herga ter direktorja podjetij CPG Kristjan Mugerli in Cestnega podjetje Murska Sobota Jože Dominko. 

 

Slovenko Henigman v imenu Upravnega odbora ZAS: »Najboljše industrije po svetu same izobražujejo in usposabljajo, saj najbolje vedo kaj okolje in njihovi strokovnjaki potrebujejo. Prva med njimi, po kateri se vsi zgledujemo, je seveda industrija proizvodnje avtomobilov. Zato v ZAS že leta sledimo cilju izobraževanja in usposabljanja, ki ga nadgrajujemo s pričakovanji naših članov.

Največ asfalta se tradicionalno proizvede za lokalno skupnost, kjer je tudi največ cestnih površin. Zato smo letos po sklepu Upravnega odbora prvič na naše izobraževanje povabili tudi predstavnike vseh 220 občin. Zadovoljni smo, da ste se odzvali v velikem številu, prav tako predstavniki drugih državnih ustanov (DRSI, DARS, DRI,…), projektanti, predstavnik univerze in končno seveda tudi naši člani, proizvajalci in vgrajevalci asfalta.

Kljub v celoti sprejeti in že v letih 2008 in 2009 uveljavljeni tehnični regulativi s področja asfaltov, z vsemi potrebnimi popisi del, se po mnenju Upravnega odbora ZAS še vedno več kot 50 % razpisov ne odda na ustrezen način. Zato smo v zadnjih letih okrepili naša prizadevanja, da pojasnimo in vzpodbudimo naročnike, da se stanje izboljša. To je tudi razlog, da je tematika javnega naročanja osrednja tema letošnjega izobraževanja.

Leto 2014 je bilo za asfalterje po dolgih šestih sušnih letih ponovno nekoliko boljše. Dosegli smo 1.4 mio ton proizvodnje asfaltov, kar je 20% rast glede na leto poprej. Končno luč na koncu predora? Seveda to še zdaleč ni potrebnih, vsaj 2 mio ton letne proizvodnje, ki bi nam zagotavljala počasno izboljšanje stanja naših cest, pa vendar, vsaj trend se je končno obrnil. Upamo, da ne samo v enem letu! Vsem sodelujočim pri pripravi in izvedbi izobraževanja iskrena hvala, vsem udeležencem pa veliko novih znanj in nasvidenje ponovno čez dve leti!«

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik Združenja ZAS Slovenko Henigman 

Ljiljana Herga, vodja sektorja za vzdrževanje in varstvo cest pri Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, DRSI 

Ljiljana Herga: »Stanje državnega cestnega omrežja je v več kot 70 % slabo in zelo slabo. Kot upravljalci cest v državi se že dlje časa zavedamo, da je nekaj potrebno storiti. V ta namen smo pripravili Akcijski načrt (glej poseben prispevek na to temo v biltenu), za katerega želimo, da čim prejugleda luč sveta, saj je to za naše ceste neobhodno.

Želimo, da se filozofija vzdrževanja in obnavljanja naših cest spremeni, obrne. Točkovni ukrepi, ki kratkoročno zadovoljijo posameznega poslanca ali župana niso prava pot, zato predlagamo sistemski pristop ureditve daljših odsekov, z uporabo modernih tehnologij in postopkov. Takšen pristop nam zagotavlja sinergijske učinke, kakovostnejšo izvedbo in v končni fazi bistveno znižanje stroškov po enoti obnove ceste.

Naše pobude, ki jih predstavljamo različnim deležnikom so naletele na dobre odzive, zato smo optimisti.

Čestitam ZAS-u, da mu iz leta v leto uspeva pritegniti tako veliko pozornost in odziv slušateljev, da vztraja v svojih prizadevanjih za napredek in razvoj, kar krepi njegovo vlogo in dviguje raven naše stroke. Vsem vam želim uspešno delo.« 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor CPG G. Mugerli (Senožeče)

   

 

Direktor CP Murska Sobota g. Dominko (Murska Sobota)

Kristjan Mugerli: »Samo skupaj lahko nekaj storimo. To pomeni nenehno izboljševanje procesov, od priprave, proizvodnje, vgrajevanja do celotne organizacije posameznih družb in celotnega gospodarstva. Seveda je opravljeno delo potrebno na koncu tudi pošteno plačati. Zato smo v Upravnemu odboru ZAS veliko premlevali kako dvigniti nivo naših izobraževanj in pritegniti dodatne udeležence, ki imajo tudi vpliv na kakovost oddaje in izvedbe asfalterskih del. Vesel sem, da nam je v velikem delu naših prizadevanj uspelo. Družba CPG si bo tudi v prihodnje prizadevala, da bomo sledili našim ciljem in da bomo skupaj z ostalimi strokovnimi organizacijami utirali pot napredku in razvoju.

Vsem želim, da se na našem primorskem koncu najprej dobro počutje, potem pa vam želim vsega kar smo si postavili za cilj: nova znanja, širitev dobrih praks, nova poznanstva. Želim vam prijetno in uspešno delo.«

 

Jože Dominko: »Nagovarjam in pozdravljam vas v imenu našega celotnega sistema, podjetja ki ga vodim in v imenu družbe Pomgrad, ki je dolgoletni član - partner ZAS-a. Dobrodošli na severovzhodnem delu Slovenije v Murski Soboti. S stanjem naših cest, predvsem pa s tem kako se lotevamo obnov, nikakor ne moremo biti zadovoljni. Smo zaskrbljeni, ker se slabo stanje ne izboljšuje. Celo nasprotno. Iz leta v leto se slabša.

Zato vlagamo v našem celotnem sistemu velike napore, da bi odgovornim pojasnili stanje in ga končno pričeli izboljševati. Sodelovanje z ZAS je zato izjemno koristno in vzpodbudno. Veselijo nas tudi predlogi DRSI, ki gredo v pravo smer, končno se o tem govori. Sredstva, ki jih uporabniki dajemo za ceste in goriva, naj končno pristanejo na cestah. Če bi se to zgodilo, vsaj v določenem delu, bi tudi velik del težav zelo hitro odpadel. S to mislijo in željo vsem vam udeležencem, da uživate v novih znanjih in spoznanjih vam želim prijeten dan v Prekmurju.«

 

Teoretični del

Predstavljena so bila naslednja predavanja:

 

 

 

 

 

Ga. Jožica Cezar, direktorica STIA NGI, ki je kot vodja sekcije za izobraževanje pri ZAS pomemben člen pri organizaciji izobraževanj. Predstavila je aktivnosti v fazi načrtovanja voziščne konstrukcije. "Žal se na dimenzioniranje vozišč spoznajo vsi, zato se včasih dogajajo tako velike napake. Kje so odgovorni, da bi to preprečili?"

 

   

 

G. Roman Bašelj, IGMAT, je prvič pri nas obdelal izjemno pomembno temo zlepljenja med asfaltnimi plastmi. "Če so plasti povsem nezlepljene, lahko na osnovi izsledkov TU Dunaj, pade življenska doba voziščne konstrukcije za do 80%". V drugi temi je obravnaval ravnost s katero naročnik DARS v zadnjem času ni najbolj zadovoljen.

                                                                     

 •        Voziščne konstrukcije – Načrtovanje in vzdrževanje – mag. Jožica Cezar, STIA NGI d.o.o.
 •        Pomen ustrezne zlepljenosti in ravnost asfaltnih plasti – Roman Bašelj, IGMAT d.d.
 •        Ponovna uporaba asfalta - Zvonimir Britovšek, BRASTEH, s.p.
 •       Priprava tehničnega dela razpisne dokumentacije za izvedbo asfalterskih del - Janez Šuštar, GGD d.d. in CP Kranj d.o.o.*

      *(Prispevek je bil usklajen s predstavniki podjetij: Igorjem Florjančičem (CGP), Jožetom Goršetom (CGP), Tejo Črv (CPG), Iztokom Poljanškom (MAPRI), Karlo Lobnik (SGP Pomgrad) in Dejanom Poglajenom (Trgograd))

Po posameznem predavanju je potekala živahna razprava med avtorji prispevkov in predavatelji.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Zvone Britovšek, direktor DRC je predstavil postopke ponovne uporabe asfaltnih zmesi. "Podjetja imajo tehnologije (osem podjetij v Sloveniji lahko rezkanec ponovno uporabi v vročem asfaltu, dve podjetji imata tehnologije "in situ"), imamo dovolj znanj, zato ne odlašajmo, ampak jih uporabimo tukaj in zdaj. To ni samo koristno za podjetja, ampak je nujno za družbo kot celoto, za našo prihodnost."

 

   

 

G. Janez Šuštar, direktor kakovosti GGD in eden od največjih poznavalcev asfalterske tehnologije pri nas, je predstavil primere DOBRE in SLABE prakse pri postopkih javnega naročanja, ki ga je izdelal na osnovi primerov, ki so bili pridobljeni s svetovnega spleta. Gradivo je bilo usklajeno z vodilnimi komercialisti vseh partnerskih podjetij ZAS, največjih proizvajalcev asfalta v Sloveniji.

                                                                    

Po osvežitvi in kosilu je sledil praktični del na poligonih v območjih asfaltnih obratov v Lažah (CPG) in Murski Soboti (TAP oziroma Pomgrad).

 

Praktični del


 

 

 

 

 

 

Prikaz vgrajevanja s finišerjem, asfaltni obrat Laže, Janez Šuštar, dolgoletni demonstrator pri ZAS

 

   

 

Prikaz vgrajevanja s finišerjem, Laže                                                       

Praktični prikaz vgrajevanja s finišerjem na poligonu (Janez Šuštar in Marko Balkovec s sodelavci), ki je zajemal naslednje vsebine:

 •        Delovni postopki pri vgrajevanju asfaltnih zmesi
 •        Navoz zmesi na finišer in razdelitev pred vgrajevalno gred
 •        Nastavitev parametrov na finišerju, obravnava napak zaradi pomanjkljivih in neustreznih nastavitev nivelirne naprave za višinsko vodenje finišerja
 •        Zgoščevanje asfaltnih zmesi
 •        Detajli; obdelave stikov, obdelave jaškov (kvalitetna izvedba del)
 •        Načini izvedbe in popravil
 •        Asfaltni obrat: (Andrej Lavrenčič, CGP in Dean Donko, Pomgrad in TAP)
 •        Ponovna uporaba rezkanca v klasični asfaltni zmesi po postopku hladnega dodajanja

Izvedbo praktičnega dela usposabljanja  je koordinirala mag. Jožica Cezar, STIA NGI, d.o.o. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstratorja g. Šuštar in g.Pudelko, Wirtgen Group na poligonu (Murska Sobota)

 

   

 

G. Donko o ponovni uporabi rezkanca na asfaltnem obratu TAP – Pomgrad v Murski Soboti. »Rezkanec je potrebno ustrezno separirati, deponije morajo biti pokrite, kontrola kakovosti mora od začetka do konca pokriti vse faze procesa. Vse mora delovati, potem je tudi rezultat optimalen.«

Preizkus znanja 

Po končanem usposabljanju so udeleženci opravili preskus znanja, ki je zajemal 15 vprašanj. Test je reševalo 117 udeležencev. Uspešnih je bilo 99%, ki so pravilno odgovorili na 8 ali več vprašanj. V povprečju so udeleženci pravilno rešili 12 vprašanj (80% uspešnost).

 

Največ težav je povzročalo vprašanje: ali tehnična regulativa dovoljuje uporabo ne drobljenih zrn kamnitega materiala v nosilnih plasteh? Kljub temu, da si v asfaltu v glavnem želimo uporabo drobljenih zmesi kamnitih zrn, pa je za uporabo asfaltov na cestah, ki so obremenjene z lažjimi prometnimi obremenitvami, dovoljena uporaba naravnih, ne drobljenih (okroglih) zmesi zrn.

 

 

 

 

 

 

G. Lavrenčič (prvi desno), CPG na predstavitvi reciklaže na asfaltnem obratu Laže. Ponovna uporaba asfalta ni samo okoljsko obvezna, je tudi ekonomsko učinkovita. Seveda pa je prihranek, ki ga ustvari podjetje, potrebno v celoti vlagati v razvoj, zato ponovna uporaba asfaltnih zmesi ne more biti cenejša za naročnike.

 

Udeleženci pri preizkusu znanja (Murska Sobota)

Seznam udeležencev, ki so opravljali izpit lahko vidite TUKAJ

Anketa o udeležbi

115 udeležencev je izpolnilo Anketo o zadovoljstvu na izobraževanju in usposabljanju. Statistični podatki analize ankete so razvidni iz spodnje razpredelnice:

 

vprašanje

ocena*

teoretični del (proizvodnja, kakovost, sanacije poškodb,...)

4,5

praktični del (poligon, laboratorij, asfaltni obrat,...)

4,6

ocena mnenja o vsebini izobraževanja

4,4

ocena mnenja o gradivu

4,3

ocena predavateljev (kvaliteta in strokovnost predstavitve)

4,7

mnenje o organizaciji (izobraževanja, primernost lokacije)

4,6

*anketiranci so svoje mnenje podajali z oceno od 1 (slabo) do 5 (odlično)

 

Polega navedenega so bili udeleženci usposabljanj pozvani tudi k oceni in komentarju, s katerimi so, med ostalimi, pozitivno ocenili delo na poligonu, pohvalili so predavatelje, predstavljene novosti in celotno organizacijo izobraževanja.

Kritičnih pogledov praktično ni bilo, izjemoma glede slabše vidljivosti posameznih razpredelnic v gradivu.

Splošna ocena izobraževanja je zelo dobra, zato se bo večina udeležencev ponovno udeležila takšnega dogodka in ga tudi priporočila svojim sodelavcem.

 

 

Seznam udeležencev 10. izobraževanja in usposabljanja tehničnega asfalterskega kadra

 

nazaj na vrh

Login or Register