Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu

A+ A A-

Izobraževanje in usposabljanje asfalterskega kadra

•  inženirjev in tehnikov (14. 12. 1996 v Celju, 5. 2. 1997 v Ajdovščini, 12. 2. in 14. 2. 1997 v Ljubljani in (20. 2. 1997 v Murski Soboti)

•  tehničnega kadra – delovodje in strojniki (12. 2. 1998 v Ljubljani in 13. 2. 1998 v Mariboru)

•  inženirjev in teh. (2.2.1999 v Celju, 9.2.1999 in 2.3.1999 v Ljubljani in 9.3.1999 v Novi Gorici)

•  tehničnega kadra (6.3.2001 Primorje Ajdovščina, 8. 3. 2001, FGG Ljubljana in 13.3.2001, CM Celje, Velika Pirešica)

•  asfalterski kader (8. in 9. 3. 2002, SCT in TAČ Ljubljana, 12. 3. 2002, Primorje, asfaltni obrat Laže, 15. 3. 2002 CM Celje, Velika Pirešica)

•  tehnični asfalterski kader (6. 3. do 7. 3. 2003, ZAG, Ljubljana)

•  4. regijsko izobraževanje in usposabljanje operativnega asfalterskega kadra (4.3.2004 Primorje, Asfaltni obrat Laže, 5.3.2004, TAČ in 12.3.2004 CM Celje, Velika Pirešica)

•  5. izobraževanje tehničnega asfalterskega kadra (11. 3. 2005, Hotel Mons, Ljubljana)

•  5. regijsko izobraževanje operativnega asfalterskega kadra (10. 3. 2006- teoretični del CGP Novo mesto, 11. 3. 2006- praktični del Drnovo, 13. 3. 2006, Asfaltni obrat Laže, 14. 3. 2006, TAČ, 15. 3. 2006 SGP Pomgrad)

•  6. izobraževanje tehničnega asfalterskega kadra (22. 3. 2007, Ljubljana)

•  6. regijsko izobr. operativnega asfalterskega kadra (13.3.2008, Asfaltni obrat Laže, 14.3.2008, Asfaltni obrat Velika Pirešica, 15. 3. 2008, ZAG)

•  7. izobraževanje tehničnega asfalterskega kadra (5. 3. 2009, ZAG, Ljubljana)

•  7. izobraževanje operativnega asfalterskega kadra (3. 3. 2010, hotel Mons, Ljubljana)

•  8. izobraževanje tehničnega asfalterskega kadra (3. 3. 2011, ZAG, Ljubljana)

•  8. izobraževanje in usposabljanje operativnega asfalterskega kadra (15. 3. 2012, Iskratel, Kranj, deponija CP Kranj, Naklo in 29. 3. 2012, poslovni prostor Unija, Brezovica pri Ljubljani)

•  9. izobraževanje in usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra (14. 3. 2013 poslovna hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani)

•  9. izobraževanje in usposabljanje operativnega asfalterskega kadra (12. in 13. 3. 2014, poslovna hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani in Smodinovec, 27. 3. 2014, Smodinovec)

• 10. izobraževanje in usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra (11. 3. 2015 v Lažah in 12. 3. 2015 v Murski Soboti)

• 10. izobraževanje in usposabljanje operativnega asfalterskega kadra (11. 3. 2016 v Naklem in 12. 3. 2016 na Leskovcu pri Krškem)

• 11. Izobraževanje in usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra (15.3.2017 in 16.3.2017, ZAG, Ljubljana)

• 11. Izobraževanje in usposabljanje operativnega asfalterskega kadra (07.03.2018 Ljubljana in 08.03.2018 Murska Sobota)

• 12. Izobraževanje in usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra (13.03.2019 Ljubljana in 14.03.2019 Celje)

• 12. Izobraževanje in usposabljanje operativnega asfalterskega kadra (16.10.2020 in 23.10.2020 Ljubljana)

Login or Register