Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu

A+ A A-

Izdaja tehnične regulative

  •  Dopolnitev Posebnih tehničnih pogojev za vezane obrabne in zaporne plasti – drobir z bitumenskim mastiksom – DBM (dopolnitev št. 1)
  •  Dopolnitev Posebnih tehnič. pogojev za s polimeri modificirana bitumenska veziva – PmB (dopolnitev št. 2)
  •  Dopolnitev posebnih tehničnih pogojev za vezane obrabne in zaporne plasti – površinske prevleke – PP (dopolnitev št. 3)
  •  Predlog dopolnitve posebnih tehničnih pogojev za vezane obrabne in zaporne plasti – diskontinuirani bitumenski beton – DBB (dopolnitev št. 4)
  •  Predlog dopolnitve posebnih tehničnih pogojev za dodajanje hladnega asfaltnega granulata pri šaržni proizvodnji asfaltnih zmesi po vročem postopku (dopolnitev št. 5)
  •  TSC 04.520: S polimeri modificirana bitumenska veziva
  •  TSC 06.300/06.410: Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih zmesi
  •  TSC 06.310: Vezane zgornje nosilne in nosilno obrabne plasti z bitumenskimi vezivi
  •  TSC 06.330: Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi(po vročem postopku)
  •  TSC 06.411: Vezane obrabne in zaporne plasti, Bitumenski beton
  •  TSC 06.412: Vezane obrabne in zaporne plasti, Drobir z bitumenskim mastiksom
  •  TSC 06.413: Vezane obrabne plasti, Drenažni asfalt
  •  TSC 06.414: Obrabne in zaporne plasti – Liti asfalt
  •  TSC 06.416: Vezane obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne prevleke
  •  TSC 06.417: Vezane obrabne in zaporne plasti – Površinske prevleke
  •  TSC 06.640: Lastnosti voznih površin – Hrupnost
  •  TSC 06.730: Meritve in preiskave, Predhodne sestave asfaltnih zmesi
  •  TSC 06.751: Meritve in preiskave: Preskus zgostljivosti asfaltnih zmesi po Arandu
  •  TSC 06.752: Odpornost asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic
  •  TSC 06.753: Meritve in preiskave: Preskus zlepljenosti asfaltnih zmesi

Login or Register