Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu

A+ A A-

Aktivnosti

2. Delovanje strokovnih teles ZAS

V ZAS sta organizirana po dva strokovna odbora in po dve strokovni sekciji. Strokovna odbora kreirata strokovno politiko društva na tehničnem področju in na področju zdravja delavcev ter varstva okolja. Delo v odboru koordinira in vodi vodja odbora, ki je praviloma tudi predstavnik
ZAS v enakih odborih evropskega združenja EAPA. S tem je zagotovljen prenos informacij, krepitev znanja in razvoj posameznih področij. Za posebna področja kot je področje hidroizolacij in za organiziranje izobraževanj sta ustanovljeni tudi posebni strokovni sekciji.

Programi strokovnih teles ZAS so naslednji:
  •  Tehnični odbor (TO ZAS)
  •  Odbor za zdravje, varstvo, okolje (OZVO ZAS)
  •  Sekcija za hidroizolacijo (SHI ZAS)
  •  Sekcija za izobraževanje (SI ZAS)

3. Sodelovanje z domačimi in tujimi organizacijami

  •  ZAS je polnopravni član evropskega asfalterskega združenja EAPA
  •  ZAS sodeluje s številnimi evropskimi asfalterskimi združenji
  •  ZAS je družbenik DRC

Login or Register