Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu

A+ A A-

Activities

2. Activities of professional organs of ZAS

V ZAS sta organizirana po dva strokovna odbora in po dve strokovni sekciji. Strokovna odbora kreirata strokovno politiko društva na tehničnem področju in na področju zdravja delavcev ter varstva okolja. Delo v odboru koordinira in vodi vodja odbora, ki je praviloma tudi predstavnik
ZAS v enakih odborih evropskega združenja EAPA. S tem je zagotovljen prenos informacij, krepitev znanja in razvoj posameznih področij. Za posebna področja kot je področje hidroizolacij in za organiziranje izobraževanj sta ustanovljeni tudi posebni strokovni sekciji.

Programmes of professional organs ZAS:
Technical Committee (TO ZAS)
Health, Safety and Environment Committee (OZVO ZAS)
Waterproofing Section (SHI ZAS)
Educational Section (SI ZAS)

3. Collaboration with domestic and foreign organisations

ZAS is a full member of the European Asphalt Pavement Association EAPA,
• ZAS collaborates with a majority of European asphalt pavement associations,
• ZAS is an associate of DRC, Road and Traffic Research Association of Slovenia, d.o.o.

Login or Register